Informacje

Dzięki KMZB zostały usunięte nielegalne wysypiska śmieci w Koluszkach

W związku z napływającymi sygnałami mieszkańców gminy Koluszki, które były nanoszone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci zlokalizowali nielegalnie gromadzone odpady na terenie miasta i gminy. Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim zostały rozlokowane fotopułapki.

Od 5 kwietnia 2019 roku dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa kiedy zostało zlokalizowane ,,dzikie” wysypisko śmieci przez koluszkowską policję dzielnicowy miasta mł. asp. Michał Piekarski podjął stosowne kroki w tej sprawie. Dzięki współpracy dzielnicowego z Urzędem Miejskim w Koluszkach zostały umieszczone fotopułapki w miejscach gdzie były gromadzone nielegalnie odpady. Urządzenia samoczynnie robią zdjęcia po wykryciu ruchu w dzień i w nocy. Od tego momentu nie doszło w tych miejscach do ponownego wyrzucania śmieci a poprzednie zostały usunięte.  Na KMZB od ponad miesiąca również nie została naniesiona przez mieszkańców informacja o bezprawnym wyrzucaniu śmieci.

Przypominamy! Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do oznaczania interwencji wymagających natychmiastowej reakcji. W takich sytuacjach należy dzwonić na numer alarmowy 112.

Na KMZB można nanosić informacje dotyczące zagrożeń takich jak, m.in.: dzikie wysypiska śmieci, akty wandalizmu, bezdomność, dzikie kąpieliska, gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, przekraczanie dozwolonej prędkości, używanie środków odurzających, wałęsające się bezpańskie psy, wypalanie traw, zła organizacja ruchu drogowego, znęcanie się nad zwierzętami, żebractwo.

Mieszkańcom dziękujemy za dotychczasową aktywność w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i współpracę z Policją w zakresie eliminowania zagrożeń.

 

 

  • Dzielnicowy przy nielegalnym wysypisku śmieci
Powrót na górę strony