Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego rowerzysty - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego rowerzysty

Odpowiedzialność i wzorowe zachowanie zawsze zasługuje na wyrazy szczerego uznania. Taką postawą wykazał się mieszkaniec gminy Andrespol, który natychmiast zareagował na widok rowerzysty, którego styl jazdy wskazywał, że może być nietrzeźwy i zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Mężczyzna uniemożliwił dalszą jazdę rowerzyście i wezwał patrol policji.

31 października 2016 roku około 19:30,  mieszkaniec gminy Andrespol jadąc autem do miejsca zamieszkania, poruszał się ulicami Bedonia Przykościelnego, gdy nagle z naprzeciwka na jego pas ruchu zjechał rowerzysta. To zmusiło kierowcę pojazdu osobowego do zjechania na pobocze. Zaobserwował on, iż styl jazdy rowerzysty wskazuje że może on być pod wpływem alkoholu. Gdy jadący jednośladem mężczyzna zbliżył się do kierowcy ten wyczuł od niego woń  alkoholu. Zatrzymał go uniemożliwiając mu dalszą jazdę i wezwał policję. Patrol ,który dotarł na miejsce sprawdził trzeźwość 66-letniego rowerzysty. Badanie wykazało że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Teraz jego sprawą zajmie się sąd.

 

Przypomnijmy :


(Kodeks Karny)

Art. 243. § 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.

§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

 

(Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia)

Art. 45. § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli:

1) zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego;

2) nie można ustalić jej tożsamości.

§ 2. Art. 243 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.

 

  • Policja