Informacje

Bezpieczeństwo na quadzie!

Wiosna to czas kiedy częściej na naszych drogach można zauważyć quady. Pamiętajmy jednak, że takie czterokołowce to nie są zabawki! Pojazdy tego typu muszą być zarejestrowane, a kierująca nim osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Policjanci apelują o ostrożność i zdrowy rozsądek! Jazda czterokołowcem jest specyficzna i bardzo łatwo dochodzi do jego wywrócenia co może doprowadzić do tragedii. Szczególną uwagę zwróćmy na dzieci!

Kierowcy quadów często naruszają przepisy, tłumacząc się ich nieznajomością. Dlatego policjanci przypominają podstawowe informacje dotyczące czterokołowców, do których zaliczamy quady:

Czterokołowiec to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewożenia rzeczy i 400 kg w przypadku przewożenia osób. Wyróżniamy czterokołowce lekkie, których masa własna nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna jest ograniczona do 45 km/h. Do kierowania czterokołowcem wymagane jest prawo jazdy minimum kategorii B1, a czterokołowcami lekkimi mogą kierować posiadacze prawa jazdy kategorii AM.

Czterokołowce obecnie są podrodzajem pojazdów o nazwie "samochodowy inny" i jeśli nie są fabrycznie wyposażone w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa, to zarówno osoba kierująca takim pojazdem, jak i osoba nim przewożona, są obowiązane używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. 
Przypominamy, że na rodzicach ciąży obowiązek nadzoru nad właściwym korzystaniem z quadów przez dzieci, gdyż zgodnie z art. 96 § 1 Kodeksu Wykroczeń właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który między innymi dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę niemającą wymaganych uprawnień, podlega karze grzywny. W przypadku, gdy dziecko doprowadzi do realnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego poprzez kierowanie takim pojazdem za zgodą rodziców lub innych osób dorosłych, osoby takie narażają się na odpowiedzialność karną. Może im grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Nie każdą trasę można przebyć quadem. Na terenie parków narodowych wolno jeździć tylko drogami publicznymi i po wyznaczonych traktach. Złamanie zakazu wiąże się z karą aresztu do 30 dni albo grzywny do 5 tysięcy złotych. Trzeba też zwracać wagę na znaki ustawione przy lasach, zdarza się często, że ograniczają one swobodę poruszania się po nich pojazdem.


Miłośnikom jazdy quadami po lasach przypominamy, iż zgodnie z przepisami ustawy o lasach ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to osób niepełnosprawnych poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Niestosowanie się do powyższych zasad skutkować może karą grzywny.

sierż. sztab. Aneta Kotynia

 

Powrót na górę strony