Informacje

Stop przemocy – debata w koluszkowskiej komendzie

W Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego odbyła się debata poświęcona przeciwdziałaniu przemocy. Organizatorem przedsięwzięcia był inspektor Marek Wojtczak. Policjanci przy współpracy z gminnymi władzami, stowarzyszeniem ,,Okiem Kobiety”, dyrektorami i pedagogami koluszkowskich szkół, pracownikami instytucji pedagogiczno-psychologicznych, ośrodkami pomocowymi mówili o zapewnieniu wsparcia ofiarom przemocy oraz jej przeciwdziałania.

14 i 15 czerwca 2022 roku w budynku koluszkowskiej komendy oraz w Urzędzie Gminy Nowosolna odbyła się debata zainicjonowana przez komendanta koluszkowskiej policji inspektora Marka Wojtczaka oraz policjantów z Koluszek i Andrespola. Wśród zaproszonych gości byli: wójtowie i burmistrzowie gmin, dyrektorzy i pedagodzy szkół, kuratorzy, przedstawiciele instytucji pomocowych, pedagogiczno-psychologicznych.

Tematem spotkania była przemoc w rodzinie. Inspektor Marek Wojtczak przybliżył wszystkim zainteresowanym struktury jednostki odpowiedzialne za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W debacie wzięli również udział policjanci pionu prewencji i pionu kryminalnego. Gdzie omawiali zjawisko przemocy w ujęciu służby dochodzeniowo - śledczej, prowadzone postępowania w ramach przeciwdziałania zjawisku, zadania terenowego dzielnicowego. Mówili również o działaniach policji podejmowanych dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.

Na koniec spotkania przedstawiciele współpracujących z Policją instytucji przedstawili realizowane zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierunki oddziaływania wobec osób dotkniętych przemocą oraz stosujących przemoc. Wszyscy byli zgodni w tym, iż bardzo ważne jest doskonalenie warsztatu zawodowego poprzez wymianę doświadczeń, dzielenie się swoimi trudnościami, pomysłami i wzajemnej współpracy.

Bardzo ważny jest fakt, iż na terenie Koluszek i gminy powstał punkt wsparcia dla osób pokrzywdzonych przemocą, w którym działają wspaniałe przedstawicielki Stowarzyszenia ,,Okiem Kobiety" pełne determinacji, siły oraz chęci wzajemnej współpracy z koluszkowskimi policjantami, a wszystko po to by pomóc tym najbardziej cierpiącym, doświadczonym przemocą w rodzinie.

 

sierż. sztab. Aneta Kotynia

 

 

  • policjanci prowadzą debatę z zebranymi gośćmi w sali odpraw
  • policjanci prowadzą debatę z zebranymi gośćmi w sali odpraw
  • policjanci prowadzą debatę z zebranymi gośćmi w sali odpraw
Powrót na górę strony