Informacje

,,Doborowy Czwartek" w koluszkowskiej komendzie dla wszystkich zainteresowanych służbą w Policji

Już w najbliższy czwartek 1 grudnia 2022 roku zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane służbą w Policji do Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w godzinach 13:00-15:00.

Interesuje Cię służba w niebieskim mundurze? Przyjdź, porozmawiamy, odpowiemy na wszystkie pytania. Służba w Policji wymaga od kandydatów określonych predyspozycji, wybierając swoją przyszłość, warto wiedzieć, że nasza formacja oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju, a także uzupełniania swojego wykształcenia na poziomie studiów różnego stopnia i w ramach szkoleń specjalistycznych. Oprócz predyspozycji podstawowych wykorzystywane są też te bardzo indywidualne. Konkretną ścieżkę kariery można bowiem wybrać w różnych dziedzinach.

Służąc w Policji możesz sprawdzić swoich sił w każdym pionie: służba prewencyjna, kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, ruchu drogowego, profilaktycy, psycholodzy, przewodnicy psów, technicy kryminalistyki, policjanci z laboratorium kryminalistycznego, rzecznicy prasowi.

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 możesz kontaktować się z osobami, które pokierują Cię co zrobić aby wstąpić w szeregi koluszkowskiej policji.

Zespół  Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji

powiatu łódzkiego wschodniego

95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62 F

tel. (47) 842 12 15; tel. (47)  842 12 16

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
- który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystający z pełni praw publicznych;
- posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

 

mł. asp. Aneta Kotynia

  • umundurowani policjanci stoją odwróceni tyłem na świetlicy
  • umundurowani policjanci strzelają na strzelnicy, są odwróceni tyłem
Powrót na górę strony