Informacje

Światło Pokoju przekazane do koluszkowskiej komendy

Mamy ten zaszczyt, że tradycyjnie jak każdego roku Betlejemskie Światło Pokoju zawitało w mury koluszkowskiej komendy. Jest to symbol ciepła, pokoju, nadziei i miłości. Druhowie przekazali dziś na ręce Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji młodszego inspektora Sebastiana Augustyniaka światło pokoju.

22 grudnia 2022 roku za pośrednictwem druhów z XIII Koluszkowskiego Szczepu Harcerskiego ,,Niebo", którzy gościli w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego zostało przekazane Betlejemskie Światło Pokoju na ręce zastępcy komendanta młodszego inspektora Sebastiana Augustyniaka. Harcerze i harcerki są strażnikami światła, przekazują je instytucjom oraz mieszkańcom miast, miasteczek i wsi. Za ich pośrednictwem wędruje prawie po całej Europie. Światło jest symbolem braterstwa, pojednania i pokoju, już od kilku lat tuż przed zbliżającym się Świętem Bożego Narodzenia dociera w mury koluszkowskiej komendy. Betlejemskie Światło Pokoju jest wspólną ideą ulepszania świata kontynuowaną przez harcerzy i policjantów. Pan komendant dziękując za ten cenny dar jednocześnie życzył harcerzom bezpiecznych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności.

młodszy aspirant Aneta Kotynia

  • Komendant wraz z druhami stoi w pokoju gdzie przekazane zostaje betlkejemskie światło
  • Komendant wraz z druhami stoi w pokoju gdzie przekazane zostaje betlkejemskie światło
  • dwa lampiony stoją obok siebie na stoliku
Powrót na górę strony