Informacje

Policjanci rozmawiali z młodzieżą o przemocy rówieśniczej

Czym jest przemoc rówieśnicza, jakie zagrożenia niesie cyberprzemoc? Jak trujące są e-papierosy i alkohol oraz na czym polega odpowiedzialność prawna nieletnich? To główne pytania, na które odpowiadali koluszkowscy policjanci podczas spotkania z uczniami podstawówki w Będzelinie. Przedstawili również na czym polega służba w niebieskim mundurze.

2 marca 2023 roku policjanci koluszkowskiej komendy odwiedzili Szkołę Podstawową w Będzelinie. Z młodzieżą rozmawiali przede wszystkim o przemocy rówieśniczej, jak jej zapobiegać, jak reagować, gdzie zgłaszać takie zjawiska a przede wszystkim jak pomagać osobom dotkniętym przemocą. Policjanci omówili również zagrożenia na jakie narażeni są młodzi ludzie ,,w sieci”, wyjaśnili na czym polega cyberprzemoc. Mundurowi rozmawiali również z uczniami o spożywaniu alkoholu i e-papierosach, które są używkami zabronionymi do 18 roku życia. Podkreślając, iż substancje te niszczą zdrowie oraz wpływają na stan psychofizyczny. Na koniec spotkania mundurowi omówili odpowiedzialność prawną nieletnich i przedstawili na czym polega służba w niebieskim mundurze.

mł. asp. Aneta Kotynia

  • Policjantka stoi na środku klasy gdzie przed nią są ustawieni w ławkach uczniowie.
Powrót na górę strony