Informacje

SPRZEDAWCO – UPEWNIJ SIĘ KOMU SPRZEDAJESZ WYROBY TYTONIOWE I ALKOHOLOWE

W ramach realizacji programu MSWiA ,,Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w 65 punktach położonych na terenie gminy Koluszki, w których prowadzona jest sprzedaż i obrót wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi, przeprowadzono tzw. ,,kontrolowany zakup” tych wyrobów. W ramach ewaluacji i profilaktyki, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzili na terenie wymienionych placówek handlowych, spotkania z właścicielami i pracownikami, w trakcie których przestrzegano przed sprzedażą tych wyrobów osobom nieletnim oraz poinformowano jak poważne i surowe konsekwencje grożą w przypadku niestosowania się do tych przepisów. BĄDŹ ODOPWIEDZIALNYM SPRZEDAWCĄ

,,Kontrolowanego zakupu” w listopadzie br. dokonały specjalnie wytypowane osoby pełnoletnie, posiadające pełnię praw obywatelskich, które swoim wyglądem powinny jednak wzbudzić wątpliwość lub podejrzenie, iż mogły nie ukończyć jeszcze 18 roku życia. W trakcie ,,kontrolowanego zakupu” zwrócono uwagę na właściwe oznakowanie miejsc handlu wymienionymi wyrobami oraz ,,odpowiedzialne” zachowanie osób prowadzących ich sprzedaż. Przeprowadzone działania wykazały, że część osób sprzedających podeszła do handlu tymi wyrobami bardzo rutynowo i nieodpowiedzialnie. Pomimo faktu, iż sprzedaż wyrobów tytoniowych i alkoholowych, osobom które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, jest surowo zabroniona i zagrożona wysokimi karami, osoby te nie pokusiły się o to by poprosić osoby kupujące, o okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego ich wiek.

Policjanci z koluszkowskiej komendy oraz pracownicy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach 28-29 grudnia br. uczulali  na tego typu sytuacje i pouczali jak należy postępować w przypadku próby zakupu wyrobów ,,zakazanych” dla osób nieletnich, przez osoby przed ukończeniem 18 roku życia.

Wszyscy właściciele i sprzedawcy zobowiązali się do zwracania większej uwagi na to, komu sprzedają tego typu asortyment. Punkty sprzedaży, które uzyskały pozytywny wynik tego nietypowego ,,testu” w najbliższej przyszłości otrzymają specjalne certyfikaty, potwierdzające fakt, iż takie wartości społeczne jak ogólnopojęte  dobro dzieci i młodzieży jest dla nich istotne, i nie przechodzą obojętnie obok zagrożenia jakim jest demoralizacja spowodowana użaleniem nikotynowym lub alkoholowym.

 

Całość dwuetapowych działań, spotkała się z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców prowadzących obrót wymienionymi wyrobami.  Działania edukacyjne nakierowane na profilaktykę i zapobieganie negatywnym zjawiskom, związanym z demoralizacją dzieci i młodzieży po przez umożliwienie dostępu do wyrobów alkoholowych i tytoniowych, będą prowadzone cyklicznie w nadchodzącym 2017 roku, i niewykluczone, że również w podobnej formie.    

 

Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230  -  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

Dz.U. 1996 Nr 10 poz. 55  -  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Powrót na górę strony