Informacje

Wspólne służby dzielnicowych z funkcjonariuszami SOK

Koluszkowscy dzielnicowi wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei pełnili wspólne służby. Głównym celem było kontrolowanie przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym oraz bezpieczeństwa w tych rejonach.

23 stycznia 2024 roku w Koluszkach i gminie odbyły się wspólne patrole policjantów i strażników ochrony kolei. Funkcjonariusze patrolowali rejony dworców kolejowych, składy pociągów i szlaki kolejowe. Mundurowi podczas wspólnych służb zwracali uwagę przede wszystkim na zjawiska uszkadzania lub niszczenia znaków kolejowych, przekraczanie torów kolejowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, wsiadanie i wysiadanie z pociągu, który jest w ruchu, otwieranie drzwi przed zatrzymaniem się pociągu, spożywanie alkoholu lub środków odurzających, kradzieże i dewastacje urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejazdach kolejowo-drogowych i inne przestępstwa i wykroczenia w tym szczególnie uciążliwe na obszarach kolejowych.
mł. asp. Aneta Kotynia

 

  • Policjant i strażnik ochrony kolei stoją w pociągu.
Powrót na górę strony