Informacje

,,Przejazd do życia”

Przejazd do życia - pod taką nazwą przeprowadzone zostały ponadpowiatowe i międzyinstytucjonalne działania prewencyjne na obszarach kolejowych oraz w rejonach zbiegu szlaków kolejowych i drogowych – przejazdy kolejowe, na terenie województwa łódzkiego. Inicjatorami działań, do udziału w których zaproszono policjantów z kilku jednostek garnizonu łódzkiego, funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz Straży Granicznej byli policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkie-go wschodniego.

   Infrastruktura kolejowa na obszarze województwa łódzkiego a w szczególności na terenach położonych w powiecie łódzkim wschodnim ( między innymi dworzec kolejowy Koluszki - jedna z bardziej znanych stacji węzłowych w Polsce, przez którą przechodzi pierwsza linia kolejowa, zbudowana w Królestwie Polskim - słynna "Wiedenka"), z uwagi na swoje (centralne) położenie geograficzne, charakteryzuje się zbiegiem dużej ilości szlaków kolejowych a co za tym idzie również dużą liczbą obiektów kolejowych. Równolegle funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć połączeń drogowych. Efektem takiego stanu infrastruktury komunikacyjnej jest duża ilość miejsc, w których szlaki kolejowe ,,przecinają” się z szlakami drogowymi. Powyższe powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia zdarzeń w rejonach przejazdów kolejowych, zagrażających życiu i zdrowiu podróżnych, łącznie z ryzykiem wystąpienia katastrofy w ruchu lądowym. Powtarzające się na terenie kraju zdarzenia w miejscach krzyżowania się dróg i szlaków kolejowych powodują konieczność podjęcia zdecydowanych działań ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa w tym obszarze. Analiza infrastruktury kolejowej przeprowadzona na potrzeby prowadzonej akcji prewencyjnej pozwoliła stwierdzić, iż obszarem działań należy objąć szlak kolejowy Łódź – Koluszki - Piotrków Trybunalski. Równolegle zaplanowano również działania bezpośrednio w pociągach kursujących na wskazanych szlakach.

   Działania pod nazwą ,,Przejazd do życia” rozpoczęły się o godzinie 14.00 , 13 stycznia 2017 roku i trwały do godziny 22:00. Data nie była przypadkowa bowiem był to piątek poprzedzający rozpoczynające się w województwie łódzkim ferie zimowe, co zawsze wiąże się ze zwiększonych ruchem na drogach i w pociągach.

W działaniach udział wzięli policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim , Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Posterunku w Koluszkach, Posterunku w Skierniewicach oraz Komendy Regionalnej SOK w Łodzi, a także  funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Łodzi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Głównym celem działań była poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach krzyżowania się dróg i szlaków kolejowych poprzez ograniczenie możliwości wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu podróżnych. Dla osiągnięcia celu zastosowano wachlarz środków stosowanych w służbie patrolowej: od środków oddziaływania wychowawczego po działania represyjne w postaci postępowań mandatowych a nawet kierowania wniosków o ukaranie do sądów. Jednocześnie prowadzono działania edukacyjne adresowane do uczestników ruchu drogowego oraz podróżujących pociągami polegające na wręczaniu podróżnym ulotki informacyjnej opracowanej specjalnie na potrzeby działań.

   Wspomniana wcześniej analiza rozmieszczenia infrastruktury kolejowej, pozwoliła zidentyfikować 22 obiekty wymagające objęcia nadzorem prewencyjnym tj. dworce i stacje kolejowe, przejazdy kolejowe strzeżone i niestrzeżone oraz ,,dzikie” przejścia przez torowiska.

   Pomimo potrzeby zastosowania w niektórych przypadkach represji w postaci mandatów karnych a nawet wniosków o ukaranie do sądu, akcja ta spotkała się z dużą aprobatą zarówno ze strony podróżujących koleją jak i kierowców.

   Podsumowanie działań:

Ilość przeprowadzonych Interwencji - 94

Ilość osób legitymowanych - 131

Ilość ujawnionych wykroczeń - 86

Ilość nałożonych mandatów karnych kredytowych - 38

Ilość pouczeń za popełnione wykroczenia – 45

Ilość wniosków o ukaranie do sądów rejonowych - 3 

(w tym jeden za kierowanie pojazdem osobowym w stanie po użyciu alkoholu)

Zbadano trzeźwość 28 pracowników PKP PLK (dróżnicy, pracownicy nastawni)

Funkcjonariusze  łódzkiej placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej biorący udział w działaniach, zatrzymali również obywatela Wietnamu, który na terenie RP przebywał nielegalnie. Teraz czeka go deportacja.

W działaniach brało udział łacznie kilkudziesięciu funkcjonariuszy wszystkich wymienionych formacji.

 

Policjanci z KPP Łódź-Wschód serdecznie dziękują funkcjonariuszom wszystkich służb zaangażowanych do udziału w akcji pn. ,,Przejazd do życia”.

Żywimy szczera nadzieję i dołożymy wszelkich starań by w bieżącym roku udało się zrealizować jeszcze więcej działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli.

 

Powrót na górę strony