Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

 

Komenda Powiatowa Policji
powiatu łódzkiego wschodniego

95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62F
 

sekretariat  -  tel.: (47) 842 12 13

fax: 047 842 12 10

 

e-mail: komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

lodz-wschod.policja.gov.pl

godziny urzędowania 7:30 - 15:30

 

 

Całodobowo:

Powiatowe Stanowisko Kierowania

Oficer Dyżurny

Komendy Powiatowej Policji

powiatu łódzkiego wschodniego

 

tel. kont. (47) 842 12 11

e-mail: dyzurny@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 

Zastępca Oficera Dyżurnego

Komendy Powiatowej Policji

powiatu łódzkiego wschodniego

 

tel. kont. (47) 842 12 50

 

Numer faksu na Powiatowym Stanowisku Kierowania

nr faks :  (047) 842 12 09

 

Numer alarmowy - 112 (w tym obsługa zgłoszeń obcojęzycznych)
The emergency number - 112 (including support for foreign entries)

 

Powrót na górę strony