Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

 

Komenda Powiatowa Policji
powiatu łódzkiego wschodniego

95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62F
 

sekretariat  -  tel.: (44) 719 62 13

www.lodz-wschod.policja.gov.pl

 

Numer alarmowy - 112 (w tym obsługa zgłoszeń obcojęzycznych)
The emergency number - 112 (including support for foreign entries)