Komórki Organizacyjne w Służbie Wspomagającej

W skład Komórki Organizacyjne w Słuzbie Wspomagjacej wchodzą :

   • Zespół Kadr i Szkolenia

tel. 44 719 62 15

tel. 44  719 62 16

 

   • Zespół Prezydialny 

tel. 44 719 62 13

fax: 44 719 62 10

 

   • Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 44 719 62 63

tel. 44 719 62 66

 

   • Zespół Informatyki

tel. 44 719 62 90

tel. 44 719 62 91

 

   • Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaoptarzenia

tel. 44 719 62 34

 

   • Jednoosobowe Stanowisko ds. Skarg i Wniosków

tel. 44 719 62 33