Komórki Organizacyjne w Służbie Wspomagającej

W skład Komórki Organizacyjne w Słuzbie Wspomagjacej wchodzą :

   • Zespół Kadr i Szkolenia

tel. 47 842 12 15

tel. 47  842 12 16

 

   • Zespół Prezydialny 

tel. 47 842 12 13

fax: 047 842 12 10

 

   • Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 47 842 12 63

tel. 47 842 12 66

 

   • Zespół Informatyki

tel. 47 842 12 90

tel. 47 842 12 91

 

   • Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaoptarzenia

tel. 47 842 12 34

 

   • Jednoosobowe Stanowisko ds. Skarg i Wniosków

tel. 47 842 12 33

 

 

Powrót na górę strony