Gmina Koluszki

Gmina Koluszki

R E J O N  I
p.o dzielnicowego starszy posterunkowy Artur Tyralski  - KPP Łódź Wschód ( tel:47 842 12 43, komórkowy: 516 433 911) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.koluszki1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl.
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w porozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje miasto Koluszki, ulice: 3 Maja, Brzezińska, Wigury, Teatralna, Mickiewicza, Hallera, Śląska, Pomorska, Żeromskiego, Słowackiego, Wincentego Pola, Spacerowa, Krótka, Świerkowa, Jodłowa, Orzechowa, Klonowa, Wierzbowa, Kasztanowa, Jaśminowa, Lipowa, Ogrodowa, Strzemińskiego, Wileńska Paderewskiego, Broniewskiego, Wiadukt, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Powstańców Wielkop., ZHP, Hanki Sawickiej, Aleja Komuny Paryskiej, Zachodnia, Łódzka, Zubrzyckiego, Obr. Warszawy, Hubala, Krasickiego, Aleja Gagarina, Zwycięstwa, Przejazd, Sienkiewicza, Jagiellońska, Próchnika, Staszica, Kopernika, Traugutta, Kasprowicza, Polna, Lotnicza, Okrzei, Krańcowa, Brzechwy, Łąkowa, Zielona, Miodowa, Tuwima, Gałczyńskiego, Prusa, Asnyka, Wyspiańskiego, Czarneckiego, 8 Marca, Nasienna, Kochanowskiego, Naftowa, Stacja PKP Koluszki, Sosnowa, Brzozowa, Kościuszki, Reja, Ludowa, Ściegiennego, park miejski, Kolejowa, Kilińskiego, Sikorskiego, Piłsudskiego Andersa, 11 Listopada, Poprzeczna Targowa, Rynek, Cmentarna, Strażacka, Krzywa, Krzemińskiego, Krzemieniecka, Konopnickiej, Warszawska. Zawiła, Piękna, Wołyńska, Budowlanych, Wiejska, Bema, Żelazna, Żeliwna, Odlewnicza, Stalowa, Srebrna, Miedziana, Złota, Korczaka, Słoneczna, Partyzantów, ŚW. St. Kostki, Wojska Polskiego, Piastowska, Westerplatte, Wyzwolenia, Graniczna, Reymonta, Rataja, Witosa, Batalionów Chłopskich, Kraszewskiego, Nocznickiego, Kosmowska.
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01 lutego 2024 roku do  31 lipca 2024 roku:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
Na postawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu służbowego obejmującego teren miasta Koluszki w tym w szczególności odnotowanych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych przekazywanych przez lokalną społeczność w trakcie indywidualnych spotkań i rozmów, a także podejmowanych interwencji, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr I we wskazanym okresie będą ukierunkowane na przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom spożywania alkoholu, w tym także przeciwdziałaniu demoralizacji nieletnich, zaśmiecania, zakłócania spokoju i porządku publicznego. Prawdopodobną przyczyną występowania zagrożenia jest poczucie anonimowości, bezkarności i społecznego przyzwolenia dla osób spożywających alkohol, jak również niezupełne stosowanie się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez sprzedawców napojów alkoholowych, oraz brak umiejętnego reagowania społeczeństwa na napotkane zagrożenia. Skutkami powyższych zagrożeń jest niskie poczucie bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców oraz ryzyko zagrożenie demoralizacją nieletnich.
Zakładany cel do osiągnięcia: utrzymanie na poziomie 0 zgłoszeń na KMZB, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na skutek przeprowadzonych spotkań profilaktycznych dla okolicznych mieszkańców na temat umiejętnego przeciwdziałania zagrożeniom, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu odpowiedzialności i przepisów w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez sprzedawców napojów alkoholowych oraz mieszkańców na skutek przeprowadzonych działań profilaktycznych.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/ zadań: Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego. Przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania priorytetowego, wymiany informacji i wypracowania zakresu i form współpracy, we tym także aktywizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa. Zamieszanie komunikatów dotyczących przedmiotowej problematyki na stronie internetowej KPP w Koluszkach oraz promocja działań podejmowanych przez dzielnicowego w ramach przedmiotowego Planu.

R E J O N  II
p.o dzielnicowego starszy posterunkowy Angelika Chorąża KPP Łódź Wschód telefon: 47 842 12 80, komórkowy: 516 433 902) - zastrzeżenie: inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.koluszki2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl.
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w porozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje miejscowości: Katarzynów, Słotwiny, Erazmów, Stefanów, Felicjanów, Jeziorko, Stamirowice, Długie, Wierzchy, Świny, Redzeń Nowy, Redzeń Stary, Regny, Kazimierzów, Turobowice, Lisowice, Zygmuntów, Leosin, Będzelin, Różyca, Żakowice, Kaletnik
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II na okres od 01 lutego 2024 roku  do  31 lipca 2024 roku:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: W wyniku przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu służbowego nr II który obejmuje teren gminy Koluszki, zdiagnozowano, iż głównym problemem jest gromadzenie się młodzieży i dzieci w rejonie Szkoły Podstawowej w Różycy w okresie letnim i porze wieczornej ni nocnej.  W miejscu tym dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania terenu boiska i placu zabaw.
Zakładany cel do osiągnięcia: zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie: wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na skutek przeprowadzonych spotkań profilaktycznych dla okolicznych mieszkańców na temat umiejętnego przeciwdziałania zagrożeniom i umiejętnego reagowania na napotkane zagrożenia a także odpowiedzialności prawnej i finansowej za popełnianie czynów zabronionych w przedmiotowym zakresie.
Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań: oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego. Mieszkańcy, sołtysi miejscowości, właściciele sklepów spożywczo-przemysłowych. Urząd Miasta w Koluszkach rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Różycy i Sołtys Żakowic.

R E J O N  III
p.o dzielnicowego starszy posterunkowy Angelika ChorążaKPP Łódź Wschód (telefon: 47 842 12 80, komórkowy: 516 433 902),  zastrzeżenie: inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.koluszki3@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje miejscowości: Gałków Mały, Gałków Duży, Gałków Parcela, Przanowice, Borowa.
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III na okres od 01 lutego 2024 roku  do  31 lipca 2024 roku:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: dochodzi do naruszeń prawa w postaci kradzieży i włamań. Zagrożenie zostało zdiagnoizowane na podstawie ustaleń z lokalną społecznością i prowadzonych postępowań przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Zakładany cel do osiągnięcia: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców rejonu, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie umiejętnego reagowania a także zapobniegania zagrożeniom.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań: Systematyczne kontrole w/w miejsca przez funkcjonariuszy służby patrolowej, działania edukacyjne w przedmiotowym zakresie, wniosek o rozszerzenie monitoringu wizyjnego.

 

  • DZIELNICOWI Z GMINY KOLUSZKI

  • Starszy posterunkowy Artur Tyralski dzielnicowy rejonu I KPP Łódź Wschód
Powrót na górę strony