Gmina Rzgów - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Gmina Rzgów

Gmina Rzgów

Data publikacji 26.08.2016

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Rzgów:

 

R E J O N  I

mł.asp. Anna Kłos ​  – KP Rzgów (tel.42 214 10 07, tel.kom. 516 434 025) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje miasto Rzgów z ulicami :

Bema, Broniewskiego, Brzozowa, Buczka, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długa, Gliniana, Górna, Graniczna, Grodzisko, Guzewska, Kamienna, Kopernika, Reymonta, Rudzka, Rzemieślnicza, Słoneczna, Smugowa, Stadionowa, Stawowa, Sucharskiego, Szkolna, Świerczewskiego, Tuszyńska, Tylna, Ustronna, Wąska, Wąwozowa, Zachodnia, Zielona, Źródlana, Żeromskiego

 

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.01.2019  do  31.07.2019r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Analiza stanu bezpieczeństwa i zdarzeń kryminalnych na terenie miasta Rzgów wskazuje, że problemem są kradzieże pieniędzy z pojazdów po wymieniane waluty obcej w kantorach na terenie CH Ptak. Zapobieganie popełnianiu przestępstw związanych z kradzieżą pieniędzy poprzez prowadzenie działań prewencyjnych i informacyjnych.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Właściciele kantorów na terenie CH Ptak - informowanie osób dokonujących transakcji o właściwym zabezpieczeniu mienia;

Ochrona CH Ptak - zwrócenie szczególnej uwagi na osoby obserwujące kantory i osoby dokonujące w nich transakcji;

Lokalna prasa, publikacja plakatu ostrzegającego przed kradzieżami.

 

 

R E J O N  II

sierż. sztab. Przemysław Frankowski – KP Rzgów (tel.42 214 10 07, tel.kom. 516 434 033) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje miejscowości:

Starowa Góra, Gospodarz, Guzew, Czyżeminek, Prawda, Babichy, Gadka Stara

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.01.2019  do  31.07.2019r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Większość rejonu służbowego stanowi zabudowa domów jednorodzinnych z systemem ogrzewania centralnego, gdzie spalane są paliwa stałe. Generuje to powstawanie charakterystycznego zadymienia przy rozpalaniu w piecu niskiej jakości węgla. Zapobieganie i eliminowanie czynników sprzyjających popełnianiu wykroczeń z art. 191 ustawy o odpadach polegających na termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarnią i art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegających na nie wykonywaniu obowiązków wymienionych w art. 5 ustawy i obowiązków wymienionych w regulaminie gminy, a także podnoszenie świadomości mieszkańców rejonu w zakresie korzyści płynących z eliminacji zjawiska spalania odpadów.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Urząd Miejski w Rzgowie, sołtys Starowej Góry, rzecznik prasowy KPP Łódź Wschód.

 

R E J O N  III

asp.szt. Robert Górecki – KP Rzgów (tel.42 214 10 07, tel.kom. 516 434 029) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow3@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje miejscowości:

Konstantyna, Bronisin Dworski, Tadzin, Huta Wiskicka, Grodzisko, Kalino, Kalinko, Romanów

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.01.2019  do  31.07.2019r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Rejon posiada przede wszystkim zabudowę domków jednorodzinnych i gospodarstw rolnych oraz kompleksy leśne. Podczas obchodów spotkań i interwencji mieszkańcy zgłaszali nielegalny wylew nieczystości ciekłych przez mieszkańców sołectw oraz nieszczelne szamba. Zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska w postaci wylewania nieczystości ciekłych do rowu i na pola. Reagować na powyższe zdarzenia a gmina ma za zadanie wyegzekwować obowiązek podpisania przez właściciela posesji umowy na wywóz nieczystości. Organizowanie również spotkań edukacyjnych

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Urząd Miejski w Rzgowie, sołtysi przedmiotowych sołectw, kierownik Gminnych Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie

 

 

  • DZIELNICOWI Z GMINY RZGÓW

  • Dzielnicowa rejonu I gm. Rzgów - mł.asp. Anna Kłos
  • Dzielnicowy rejonu II gm. Rzgów - sierż.sztab. Przemysław Frankowski
  • Dzielnicowy rejonu III gm. Rzgów - asp.sztab. Robert Górecki