Gmina Rzgów - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Gmina Rzgów

Gmina Rzgów

Data publikacji 26.08.2016

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Rzgów:

 

R E J O N  I

asp. Anna Kłos ​  – KP Rzgów (tel.42 214 10 07, tel.kom. 516 434 025) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub (44) 719 62 11

 

Obejmuje miasto Rzgów z ulicami :

Bema, Broniewskiego, Brzozowa, Buczka, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długa, Gliniana, Górna, Graniczna, Grodzisko, Guzewska, Kamienna, Kopernika, Reymonta, Rudzka, Rzemieślnicza, Słoneczna, Smugowa, Stadionowa, Stawowa, Sucharskiego, Szkolna, Świerczewskiego, Tuszyńska, Tylna, Ustronna, Wąska, Wąwozowa, Zachodnia, Zielona, Źródlana, Żeromskiego

 

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.08.2019  do  31.01.2020r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Rzgów wskazuje, że problemem są zdarzenia drogowe na terenie CH Ptak i Ptak Outlet, w wyniku których dochodzi do uszkodzenia pojazdów. Zapobieganie popełnianiu wykroczeń związanych z ruchem pieszych i ruchem kołowym poprzez prowadzenie działań prewencyjnych i informacyjnych. Zmniejszenie ilości uszkodzonych pojazdów.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Właściciel CH Ptak i Ptak Outlet;

Ochrona CH Ptak i Ptak Outlet;

Najemcy lokali handlowych w CH Ptak.

 

 

R E J O N  II

sierż. sztab. Przemysław Frankowski – KP Rzgów (tel.42 214 10 07, tel.kom. 516 434 033) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub (44) 719 62 11

 

Obejmuje miejscowości:

Starowa Góra, Gospodarz, Guzew, Czyżeminek, Prawda, Babichy, Gadka Stara

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.08.2019  do  31.01.2020r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na terenie Gminy Rzgów w miejscowości Starowa Góra na dwóch głównych ulicach tj. Centralna i Pejzażowa występuje zjawisko przekracdzania dozwolonej prędkości. Najczęściej do popełn ienia wykroczeń na ul. Centralnej dochodzi od posesji nr 119 do 154. Przy numerze 119 znajduje się plac zabaw dla dzieci, z którego korzysta bardzo dużo młodzieży. Temat przekraczania prędkości został poruszony na sesji Rady Gminy oraz opisany w gazecie ,,Nowy Rzgów". Celem jest zapobieganie popełnianiu wykroczeń a w szczególności zapobieganie przekraczaniu dozwolonej prędkości.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Urząd Miejski w Rzgowie, sołtys Starowej Góry.

 

R E J O N  III

asp.szt. Robert Górecki – KP Rzgów (tel.42 214 10 07, tel.kom. 516 434 029) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.rzgow3@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub (44) 719 62 11

Obejmuje miejscowości:

Konstantyna, Bronisin Dworski, Tadzin, Huta Wiskicka, Grodzisko, Kalino, Kalinko, Romanów

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.08.2019  do  31.01.2020r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na terenie gminy Rzgów w sołectwie Kalinko na głównej ulicy występuje zjawisko przekraczania dozwolonej prędkości. Najczęściej do tego typu wykroczeń dochodzi w godzinach rannych i popołudniowych. Przy ulicy tej usytuowany jest plac zabaw dla dzieci, sklep spożywczy oraz oznakowane przejście dla pieszych. Naq w/w obszarze było około 450 zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczących przekroczenia prędkości. Celem jest zapobieganie popełnianiu wykroczeń a w szczególności zapobieganie przekraczaniu dozwolonej prędkości.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Urząd Miejski w Rzgowie, sołtys Kalinka.

 

 

  • DZIELNICOWI Z GMINY RZGÓW

  • Dzielnicowa rejonu I gm. Rzgów - asp. Anna Kłos
  • Dzielnicowy rejonu II gm. Rzgów - sierż.sztab. Przemysław Frankowski
  • Dzielnicowy rejonu III gm. Rzgów - asp.sztab. Robert Górecki