Gmina Tuszyn

Gmina Tuszyn

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Tuszyn:

 

R E J O N  VIII

Starszy dzielnicowy st. asp. Łukasz Kosmala – KP Tuszyn (tel. 47 842 14 12, tel.kom. 516 433 962) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.tuszyn1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

 

Obejmuje teren miasta Tuszyn, ulice: 

Jana Pawła II, Rzgowska, Noworzgowska, Parkowa, Zwierzyńskiego, Żeromskiego, Piotrkowska, Plac 1000 -lecia, Wschodnia, Źródlana, Młynkowa, Modlicka, Strzelecka, Strażacka, Sportowa, Turystyczna, Tylna, Brzezińska, Blokowa, Wysoka, Łowicka, Kocha, Poprzeczna, Łódzka, Świętokrzyska, Chojniak, Chmielna, Stodolniana, Łąkowa, Piaskowa, Piotrkowska, Pszczelna, Polna, Ogrodowa, Wł. Jagiełły, Osiedlowa, Ogrodzonka, Wielkopole, Leśna, Kaczeńcowa, Kępica, Słoneczna, Południowa, Wąska, Szymanowskiego, Zielona, Żwirki – Wigury, ul. 3-go Maja, Lelewela, Sowińskiego, Chłopickiego, Pułaskiego, Domowicza, Poniatowskiego, Bema, Molenda, Piotra Skargi, Chrobrego, Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego, Batorego, Sobieskiego, Karłowicza, Poddębina, Wyspiańskiego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Prusa, Krótka, Kopernika, Letniskowa, Wczasowa, Świerczewskiego, Brzozowa, Pabianicka, Sosnowa, Antonówka, K.Ściegiennego, Cmentarna, Starościańska, Hetmańska, Górecka, Poprzeczna, Niedas

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VIII na okres od 01.02.2023 r.  do  31.07.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W Tuszynie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania, nieobyczajnych wybryków, zakłóceń ciszy nocnej oraz demoralizacji nieletnich. Dochodzi tam do grupowania się osób z tzw elementu pijackiego. W pobliżu parku w niewielkiej odległości od siebie znajduje się kilka sklepów monopolowych, co ułatwia dostęp do alkoholu.

Zakładany cel do osiągnięcia:

-  Spadek liczby popełnianych wykroczeń o 50%

- Objęcie miejsca  dodatkowym monitoringiem

Proponowane działania wraz z terminem realizacji poszczególnych etapów/zadań:

 - spotkania informacyjne z właścicielami sklepów, informowanie o zakazie sprzedaży osobą nieletnim oraz znajdującym się pod wpływem alkoholu;

- spotkania z uczniami szkół, informowanie ich o konsekwencjach spożywania alkoholu, propagowanie zdrowego trybu życia;

- bezwzględne reagowanie ma przestępstwa i wykroczenia

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

-Urząd Miasta w Tuszynie

- Dyrekcja i Pedagodzy szkół

-Właściciele pobliskich sklepów

 Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

- Informowanie okolicznych mieszkańców, właścicieli sklepów oraz radnych podczas realizacji zadania oraz spotkań Rady dzielnicy

- Strona internetowa KPP Ł-W

- Informowanie młodzieży podczas spotkań w szkołach

 

 

R E J O N  IX

st. asp. Mariusz Krysiak – KP Tuszyn (tel. 47 842 14 12 , tel.kom. 516 433 958) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.tuszyn2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112

Obejmuje miejscowości:

Modlica, Żeromin, Tuszynek Majoracki, Zofiówka, Rydzynki, Bądzyń, Górki Małe, Wola Kazubowa, Dylew, Szpital Tuszynek, ul. Szpitalna, Szczukwin, Jutroszew, Gabrów, Mąkoszyn, Wodzin Prywatny, Wodzin Majoracki, Wodzinek, Syski, Głuchów, Kruszów, Górki Duże

 

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II na okres od 01.02.2023 r.  do  31.07.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Głównym zagrożeniem jest poruszanie się pojazdów mechanicznych po terenach leśnych w miejscowości Rydzynki.

Zakładany cel do realizacji:

Eliminacja przedmiotowego zjawiska w 100%, ujawnianie sprawców wykroczeń.

Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród mieszkańców Rydzynek.

Proponowane działania wraz z terminem realizacji poszczególnych etapów/zadań:

– spotkania profilaktyczne z mieszkańcami, informowanie o konsekwencjach związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa.

- ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń na bieżąco

- zwiększenie ilości służb obchodowych na terenie miejscowości Rydzynki w godzinach popołudniowych oraz w weekendy

- skierowanie wniosku do kierownika Ogniwa ds. Prewencji KP Tuszyn o dyslokowanie patroli OPI w rejonie ulicy Borowikowej w Rydzynkach.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

-Urząd Miasta w Tuszynie

-Oficer prasowy KPP Łódź Wschód

-Funkcjonariusze Ogniwa ds. Prewencji

- Leśniczy Leśnictwa Tuszyn

- Straż Leśna

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- Informowanie okolicznych mieszkańców podczas realizacji zadania

- spotkania informacyjne z mieszkańcami.

- Strona internetowa KPP Ł-W

 

 

  • DZIELNICOWI GMINY TUSZYN

  • Starszy dzielnicowy rejonu VIII gm. Tuszyn - st. asp. Łukasz Kosmala
  • Dzielnicowy rejonu IX gm. Tuszyn - st. asp. Mariusz Krysiak
Powrót na górę strony