Informacje

FINAŁ I I EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU ,,EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - PIERWSZA POMOC"

17 maja 2016 roku w murach Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Kurowicach odbyła się już II edycja Powiatowego Konkursu ,,Edukacja dla bezpieczeństwa – Pierwsza pomoc”.

 
Analogicznie do roku ubiegłego, organizatorami konkursu byli policjanci z Komendy Powiatowej Policji po-wiatu łódzkiego wschodniego, oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej po-wiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach. W tym roku współorganizatorem zostało Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Kurowicach. Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta powiatu łódzkiego wschodniego, Burmistrzowie oraz Wójtowie Gmin powiatu łódzkiego wschodniego.
Głównym celem konkursu było sprawdzenie wśród młodzieży gimnazjalnej wiadomości i umiejętności z za-kresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenie związanych z tym umiejętności, a także integracja środowisk lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Konkurs skierowany był do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych powiatu łódzkiego wschodniego. Do udziału w turnieju zgłosiły się czteroosobowe drużyny z siedmiu szkół, tj:  

•    Gimnazjum Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach
•    Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Gałkowie Dużym
•    Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Domowicza w Tuszynie
•    Gimnazjum Nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Tuszynie
•    Gimnazjum w Kurowicach im. Św. Jadwigi Królowej Polski
•    Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
•    Gimnazjum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze

 
Konkurs składał się z trzech konkurencji:

1.    Testu sprawności fizycznej – polegającym na pokonaniu toru przeszkód przez wszystkich członków drużyn w jak najkrótszym czasie
2.    Części praktycznej – polegającej na wykonaniu zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku
3.    Testu z wiedzy – polegającej na rozwiązywaniu pytań testowych, dotyczących zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej

W kilkugodzinnych zmaganiach najlepsze wyniki osiągnęli  uczniowie z :

I miejsce Gimnazjum Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach
II miejsce Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kurowicach
III miejsce Gimnazjum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze

 
 Po zakończonym konkursie zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez :

- Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód
- Urząd Gminy w Brójcach
- Urząd Miasta w Tuszynie
 

  Upominki otrzymali również pozostali uczestnicy konkursu. Ich wręczenia dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego st. kpt. Marcina Rzesiewski, Sędzia Główny – podkom. Marcin Smarz - Specjalista Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji z Ko-mendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach
 

Zmagania uczestników dopingowali zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie z wymienionych szkół. Kibice obserwując zmagania zawodników mogli jednocześnie poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nad właściwym przebiegiem turnieju czuwała specjalnie powołana komisja.

Dziękujemy wszystkim bezpośrednio oraz pośrednio zaangażowanym w prace związane z przygotowaniami do kon-kursu, a samym uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Do zobaczenia w kolejnej edycji konkursu, która odbędzie się w roku szkolnym 2016/2017.
 
Fotorelacja - ( foto. KP Policji Łódź-Wschód ) 
 
 • laureaci konkursu z przedstawicielem policji i straży pożarnej
 • nadzór policjanta nad prawidłowością wykonywanych zadań sprawnościowych
 • widzowie konkursu siedzący na trybubnach
 • policjant odlicza ilość zrobionych brzuszków przez jednego z uczestników konkursu
 • nadzór policjanta nad prawidłowością wykonywanych zadań teoretycznych
 • nadzór strażaka nad prawidłowością wykonywania ucisków klatki piersiowej fantoma
 • policjant odczytuje wyniki konkursu
 • przedstawiciele policji, straży pożarnej i gimnazjum w Kurowicach gratulują uczestnikom konkursu
 • wręczenie nagród laureatom konkursu
 • wręczenie nagród kolejnym laureatom konkursu
 • ososbiste gratulacje dla uczestników konkursu ze strony organizatorów
 • laureaci I miejsca
 • Pamiątkowe zdjęcie zbiorowe organizatorów i uczestników konkursu