Informacje

Dzielnicowy uświadamia rodziców o zagrożeniach związanych z e-papierosami, odpowiedzialnością karną nieletnich i nie tylko

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Andrespolu organizuje liczne spotkania ze społecznością lokalną tj. rodzicami, nauczycielami i uczniami. Mają one na celu uświadamianie dorosłych o wszelkich zagrożeniach na jakie w dzisiejszym świecie narażone są ich dzieci.

4 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej w Justynowie odbyło się zainicjowane przez dzielnicowego asp. szt. Tomasza Bojanowskiego i dyrekcję szkoły spotkanie z rodzicami uczniów placówki. W spotkaniu brało udział około 60 osób. Głównymi tematami poruszanymi przez policjanta były: odpowiedzialność karna nieletnich, posiadanie, zażywanie oraz rozprowadzanie przez młodzież e-papierosów, narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających oraz cyberprzemoc. Po prelekcji podczas rozmów stróż prawa przypomniał również zasady tworzenia i działania map zagrożeń. Przekazał informację, gdzie znaleźć linki lub przedmiotową stronę oraz co można na niej zamieszczać (rodzaje wykroczeń i inne stwierdzone nieprawidłowości zgodnie z wykazem). Rodzice dowiedzieli się również, że w razie braku dostępu do internetu stwierdzone nieprawidłowości można również składać bezpośrednio do terenowego dzielnicowego. Przedstawione zostały różne możliwości kontaktu z terenowym dzielnicowym. Dzielnicowy przybliżył rodzicom wdrażany przez MSWiA i KGP program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” w związku ze zbliżającymi się feriami.  Dbając o zasady bezpiecznego poruszania się po drogach podczas wyjazdów i przyjazdów z zimowego wypoczynku. Omówił też funkcjonowanie aplikacji na smartfony „Moja Komenda” ułatwiający kontakt z dzielnicowym oraz z najbliższymi jednostkami Policji. Na zakończenie spotkania rodzice otrzymali ulotki propagujące wdrażane programy.

 

Powrót na górę strony