Informacje

Alarm przeciwpożarowy w koluszkowskiej komendzie!

30 stycznia 2020 roku tuż po godzinie 9:00 oficer dyżurny w Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach zaalarmował wszystkie osoby znajdujące się w budynku do jego opuszczenia na skutek pożaru zaistniałego w jednostce. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nie było strat w mieniu, ponieważ to tylko realizacja ćwiczeń ewakuacyjnych podczas symulacji pożaru.

Policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego cyklicznie uczestniczą w ćwiczeniach ewakuacyjnych realizowanych przez inspektora ochrony przeciwpożarowej. Założeniem ćwiczeń jest realizacja skoordynowanych działań podczas ewakuacji personelu i petentów przebywających w budynku jednostki. Prowadzone ćwiczenia pozwalają dokonać rozpoznania występujących zagrożeń i usprawnić samą procedurę ewakuacji.

  • ćwiczenia ewakuacyjne w komendzie
  • ćwiczenia ewakuacyjne w komendzie
  • ćwiczenia ewakuacyjne w komendzie
  • ćwiczenia ewakuacyjne w komendzie
  • ćwiczenia ewakuacyjne w komendzie
Powrót na górę strony