Informacje

Policjantki uświadamiają młodzież o odpowiedzialności karnej

Odpowiedzialność karna nieletnich oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym to główne tematy spotkania policjantek zespołu ds. nieletnich z uczniami liceum w Wiśniowej Górze. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 młodych ludzi.

Policjantki Zespołu ds. Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej policji powiatu łódzkiego wschodniego kolejny raz podczas spotkań organizowanych w szkołach uświadamiają młodzież na temat ich odpowiedzialności karnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mundurowe omówiły między innymi takie zagadnienia jak: czyn karany, wykroczenie, demoralizacja, nieletni, małoletni. Wytłumaczyły zasady odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne i wykroczenia w zależności od wieku sprawcy. Wyjaśniły również jakie zachowania świadczą o przejawach demoralizacji i jakich sytuacji należy unikać aby nie popaść w konflikt z prawem. Przedstawicielki niebieskiego munduru przytoczyły młodzieży najczęściej występujące zagrożenia na terenie placówek oświatowych. Wskazały też sposób postępowania w przypadku ujawnienia zachowań o charakterze demoralizacji, bądź czynów karalnych nieletnich, czy też odpowiedzialności karnej osób dorosłych. Wiele uwagi poświęcono kwestiom związanym z przemocą rówieśniczą a na koniec uczestnicy spotkania rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 licealistów.

  • policjantki na spotkaniu z uczniami
  • policjantki na spotkaniu z uczniami
  • policjantki na spotkaniu z uczniami
Powrót na górę strony