Informacje

Działania prędkość w powiecie łódzkim wschodnim

19 maja 2020 roku trwały wojewódzkie działania kontrolno - prewencyjne „Prędkość”, policjanci koluszkowskiej drogówki egzekwowali od kierujących przede wszystkim przestrzeganie ograniczeń prędkości.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego brali udział w wojewódzkich działaniach „Prędkość”. Mundurowi nadzorowali ruch na głównych ciągach komunikacyjnych. Prowadzili kontrole prędkości w wyznaczonych miejscach gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych. Celem takich działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych. Policjanci korzystali z radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych wyposażonych również w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Stróże prawa skontrolowali 16 pojazdów jak również ich kierowców. W 11 przypadkach została przekroczona prędkość. 

 

Policjanci apelują!

PRĘDKOŚĆ ZABIJA! Nadmierna prędkość i niedostosowana do warunków panujących na drodze to najczęściej występująca przyczyna wypadków drogowych. Przez lekkomyślność i brak odpowiedzialności kierowców przekraczających prędkość cierpią inni uczestnicy ruchu drogowego. Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Mimo tego, że główną przyczyną powstawania wypadków w województwie łódzkim jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to najbardziej śmiercionośną przyczyną pozostaje, niezmiennie od lat, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Powrót na górę strony