Informacje

Zostań jednym z nas – dyżurny komendy policji - pion prewencji

Kontynuując opowieść o służbie w Policji dziś przybliżymy ważną rolę, jaką pełni oficer dyżurny jednostki. To umundurowany funkcjonariusz, którego nie zobaczymy w terenie. Pełni służbę na powiatowym stanowisku kierowania przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To policjant, z którymi rozmawiasz, kiedy zadzwonisz na numer alarmowy bądź do jednostki policji.

Oficerowie dyżurni w koluszkowskiej komendzie koordynują służbę i zadaniują policjantów w całym powiecie łódzkim wschodnim, kierują ich na interwencje, zdarzenia zaistniałe na terenie powiatu, odbierają zgłoszenia od mieszkańców i świadków przestępstw i wykroczeń wpływające na numer alarmowy. Monitorują również informacje, które napływają z całego województwa. Stanowisko kierowania nigdy nie jest puste, ta służba musi mieć zachowaną ciągłość 24 godziny na dobę. Dyżurny jest doświadczonym policjantem, zazwyczaj oficerem policji. Od policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania zależy czas reakcji patroli na zgłoszenia, niezwłoczne inicjowanie działań i skuteczne kierowanie będącymi w ich dyspozycji siłami i środkami oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji o zdarzeniach. Jest to niezwykle odpowiedzialne i wymagające stanowisko. Przede wszystkim wymaga ciągłego doskonalenia i poszerzania swojej wiedzy ogólnopolicyjnej i przepisów prawa. Oficer dyżurny musi znać się na przepisach z zakresu prewencji tak samo jak na przepisach kodeksu karnego a w sytuacjach trudnych podejmuje decyzję o dalszym działaniu funkcjonariuszy na miejscu zdarzenia. Dlatego tak ważna jest wzajemna współpraca policjantów i zaufanie oraz pewność, że osoba pełniąca służbę na stanowisku kierowania wyróżnia się specjalnymi umiejętnościami i dużą wiedzą, aby każdego dnia i nocy kierować policjantów tam gdzie ktoś potrzebuje pomocy. Ponadto dyżurny jednostki policji zastepuje komendanta i dowodzi jednostką pod jego nieobecność.

 

 

 

  • policjant w granatowym mundurze rozmawia przez telefon, siedzi przy biurku na którym ustawione są komputery
  • policjant w granatowym mundurze rozmawia przez telefon, siedzi przy biurku na którym ustawione są komputery
  • dwóch policjantów w granatowych mundurach siedzi za biurkami, są odwróceni tyłem. Siedzą przed stojącymi na blatach komputerami, przed nimi jest duża szyba w ścianie przez którą widoczny jest duży niebieski napis Policja
Powrót na górę strony