Informacje

Finał konkursu ,,Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa 2016”

W dniu wczorajszym na terenie szkoły podstawowej w Wiśniowej Górze w ramach ,,Eliminacji Powiatowych XI Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie - Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. Komisja konkursowa składająca się z policjantów KPP Łódź-Wschód wyłoniła laureatów. Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. ( galeria foto)

26 października 2016 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze odbyły się  ,,Eliminacji Powiatowych XI Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie - Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. Ja co rocznie głównym celem konkursu jest popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, utrwalenie zdobytej wiedzy z zakresu ogólnego bezpieczeństwa oraz w ruchu drogowym, propagowanie zasady fair-play podczas rywalizacji sportowej oraz w trakcie kibicowania, integracja środowisk lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu wolnego uczniom szkół podstawowych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie.

Konkurs mający charakter etapowy ( etap I – szkolny, etap II – powiatowy, etap III wojewódzki – finał konkursu), organizowany jest dla uczniów klas drugich szkół podstawowych. Założeniem jest by drużyny biorące udział w eliminacjach składały się z dziewczynki i chłopca.

Do tegorocznych eliminacji powiatowych w powiecie łódzkim wschodnim przystąpiło siedem drużyn. Konkurs składał się z testu wiedzy rozwiązywanego w formie pisemnej oraz z testu sprawności fizycznej w ramach, którego pokonać trzeba było specjalnie przygotowany tor przeszkód.

Nad prawidłowością przebiegu poszczególnych konkurencji czuwała trzyosobowa komisja konkursowa składająca się z funkcjonariuszy Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej policji powiatu łódzkiego wschodniego.

 

Na podium znalazły się n/w drużyny :

I miejsce – Nikola Brot i Oskar Zięba  z  Sz.P. w Justynowie  

II miejsce – Hanna Magiera i Marcin Owczarek z Sz.P w Bukowcu

III miejsce- Katarzyna Borowska i Michał Krawczyk z Sz.P. w Lipinach

 

Ponadto w eliminacjach brali udział uczniowie z szkół podstawowych w Kalinie, Wiśniowej Górze, Różycy oraz nr 2 w Koluszkach. Wszyscy uczestnicy eliminacji Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, których fundatorem był Starosta Łódzki Wschodni.  

 

Zwycięzcą gratulujemy, a Państwa zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją.

  • Policyjna Akademia Bezpieczeństwa
Powrót na górę strony