Informacje

Odpowiedzialność karna nieletnich i ich bezpieczeństwo - tematami spotkań młodzieży z mundurowymi

Odpowiedzialność karna nieletnich, bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku oraz jak udzielić pierwszej pomocy to główne tematy spotkania policjantek i strażaków z ósmoklasistami.

Policjantki do spraw nieletnich z koluszkowskiej komendy wraz ze strażakami podczas spotkań organizowanych w szkołach uświadamiają młodzież na temat ich odpowiedzialności karnej oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tuż przed zbliżającymi się wakacjami warto uczulić młodych ludzi na temat zagrożeń z jakimi mogą się spotkać. Natomiast jak pomóc i udzielić pierwszej pomocy omówili szczegółowo koluszkowscy strażacy. Tym razem słuchaczami byli ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej numer 1 w Koluszkach. Mundurowe omówiły między innymi takie zagadnienia jak: czyn karany, wykroczenie, demoralizacja, nieletni, małoletni. Wytłumaczyły zasady odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne i wykroczenia w zależności od wieku sprawcy. Wyjaśniły również jakie zachowania świadczą o przejawach demoralizacji i jakich sytuacji należy unikać aby nie popaść w konflikt z prawem. Przedstawicielki niebieskiego munduru przytoczyły młodzieży najczęściej występujące zagrożenia na terenie placówek oświatowych. Wskazały też sposób postępowania w przypadku ujawnienia zachowań o charakterze demoralizacji, czynów karalnych nieletnich czy też odpowiedzialności karnej osób dorosłych. Wiele uwagi poświęcono przemocy rówieśniczej a na koniec uczestnicy spotkania rozmawiali wspólnie z mundurowymi o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku.

sierż. sztab. Aneta Kotynia

  • policjantki i strażacy na spotkaniach z młodzieżą
  • policjantki i strażacy na spotkaniach z młodzieżą
Powrót na górę strony