Informacje

Edukacyjne spotkanie dla poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Z inicjatywy koluszkowskich policjantów odbyło się spotkanie z dyrektorami, pedagogami i nauczycielami placówek edukacyjnych powiatu łódzkiego wschodniego. W trakcie spotkania mundurowi omówili procedury postępowania i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, zasadach postepowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego oraz wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej. Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z zawartością ,,walizki edukacyjnej” zawierającą atrapy narkotyków i urządzeń służących do ich przygotowywania, porcjowania i przechowywania.

   Do spotkania z licznym gronem dyrektorów, pedagogów i nauczycieli reprezentujących placówki edukacyjne z terenu powiatu łódzkiego wschodniego doszło w dniu 9 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.  Inicjatorami spotkania byli funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP Łódź-Wschód. Mundurowi w trakcie wygłaszanych referatów poruszyli tematykę związaną z procedurami postępowania nauczycieli i metodami współpracy  szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją. Wskazano podstawy prawne oraz algorytmy postępowania w przypadku gdy uczeń jest nietrzeźwy lub pod wpływem środków psychoaktywnych, nie realizuje obowiązku szkolnego oraz gdy popełni czyn zabroniony.

   Następnie omówiono zasady  postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego oraz wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej.

   Końcowym elementem spotkania, było omówienie zawartości jednej z walizek edukacyjnych, które zakupiono z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego i za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego przekazano do koluszkowskiej jednostki policji. Walizka ta wykorzystywana jest przez mundurowych podczas kontaktów z nauczycielami, rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci i młodzieży.  Zawartość walizki to atrapy narkotyków oraz urządzeń i osprzętu służącego do przygotowywania, porcjowania, przechowywania i ważenia narkotyków. Zapoznanie się z jej zawartością pozwala uświadomić dorosłym jak wymyślne metody i sposoby znajduje dzisiejsza młodzież na to by skutecznie ukrywać przed swoimi najbliższymi  narkotyki lub inne substancje psychoaktywne, oraz na co szczególnie powinni zwrócić uwagę by stwierdzić czy ich dziecko znajduje się pod wpływem takich środków.

   Uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie odebrali przekaz kierowany do nich przez moderujących prelekcję mundurowych. Wyrazili również duże zainteresowanie wzięciem udziału w kolejnych spotkaniach dotykających problematykę związaną z ochroną dzieci i młodzieży przed demoralizacją i przestępczością.

   Kolejną okazją do takiego spotkania i uzyskania bardzo rzeczowych informacji w przedmiotowym zakresie, będzie ,,Debata społeczna propagująca ,,Życie bez DOPALACZY” zaplanowana na dzień 14 listopada 2016 r. godz. 10:00, która odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach – sala kinowa ,,Odeon”. Wezmą w niej udział specjaliści z zakresu terapii uzależnień, toksykologii klinicznej i zwalczania obrotu środkami zastępczymi.

  • Spotkanie dyrektorów, pedagogów i nauczycieli z koluszkowskimi policjantami
  • Spotkanie dyrektorów, pedagogów i nauczycieli z koluszkowskimi policjantami
  • Spotkanie dyrektorów, pedagogów i nauczycieli z koluszkowskimi policjantami
  • Spotkanie dyrektorów, pedagogów i nauczycieli z koluszkowskimi policjantami
  • Spotkanie dyrektorów, pedagogów i nauczycieli z koluszkowskimi policjantami
  • Spotkanie dyrektorów, pedagogów i nauczycieli z koluszkowskimi policjantami
  • Spotkanie dyrektorów, pedagogów i nauczycieli z koluszkowskimi policjantami
  • Spotkanie dyrektorów, pedagogów i nauczycieli z koluszkowskimi policjantami
  • Spotkanie dyrektorów, pedagogów i nauczycieli z koluszkowskimi policjantami
Powrót na górę strony