Informacje

Koluszkowscy policjanci realizują program MSWiA ,,Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka

Mundurowi realizujący wspólny projekt Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w ramach programu MSWiA ,,Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka przeprowadzili z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach przy ulicy Wigury 2, kilkugodzinne zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz odpowiedzialności karnej. W ramach spotkania przybliżyli również specyfikę policyjnej pracy oraz zachęcali przyszłych absolwentów ZSP do służby w policyjnym mundurze.

Wymieniony projekt profilaktyczny w ramach wniosku złożonego do Wojewody Łódzkiego uzyskał dofinansowanie w kwocie 75 tyś. złotych, pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa zabezpieczonych na realizację programu ,,Razem Bezpieczniej” w latach 2016 i 2017. Projekt ten przewiduje między innymi działania profilaktyczne, realizowane w formie zajęć edukacyjnych, kierowanych do dzieci i młodzieży z szkół położonych w gminie Koluszki.

Wypełniając założenia wymienionego projektu, mundurowi z KPP Łódź-Wschód przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z uczniami klas czwartych technikum samochodowego oraz uczniami zasadniczej szkoły zawodowej o tym samym profilu nauczania. W spotkaniu uczestniczył między innymi Kierownik Ogniwa Kontroli Ruchu Drogowego WRD KPP Łódź-Wschód mł.asp. Norbert Wójcik, który w tegorocznym Finale XXIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”  okazał się najlepszy wśród 34 funkcjonariuszy wyłonionych w wojewódzkich eliminacjach z całego kraju, w konkurencji jazdy sprawnościowej samochodem osobowym, a ponadto posiada uprawnienia instruktorskie do szkolenia kandydatów na kierowców. W trakcie spotkania omówiono zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, warunki techniczne dopuszczające pojazdy do poruszania się po drogach publicznych oraz konsekwencje karne wynikające z niestosowania się do obowiązujących przepisów prawa. Informacje te miały na celu uświadomienie przyszłym kierowcom, oraz osobom które dopiero co uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami, że bycie kierowcą obliguje do odpowiedzialności i przestrzegania zasad ruchu drogowego. Spotkanie to miało również na celu uświadomienie jak poważne i nieodwracalne konsekwencje może przynieść zachowanie łamiące te zasady.

Mundurowi chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez uczniów ZSP nr 1 w Koluszkach, których nie było mało.

Spotkanie to było również doskonałą okazją do przybliżania młodym osobą, które niebawem staną przed wyborem uczelni wyższych lub pracodawcy, na czym polega i z czym wiąże się policyjna służba oraz jakie wymogi trzeba spełnić by móc służyć w policyjnym mundurze. Rozdano również ulotki informacyjne w tym zakresie.

Edukacyjne zajęcia z policjantami spotkały się z dużym zainteresowaniem osób wchodzących w dorosłe życie. W ramach wymienionego projektu planowane są już kolejne spotkania.

Powrót na górę strony