Zbigniew Duk - Osoby Poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Osoby Poszukiwane

Zbigniew Duk

Zbigniew Duk Ostatnie miejsce zameldowania: GAŁKÓW MAŁY, LEŚNA 14, Rodzice: LEOKADIA, MIECZYSŁAW, Data i miejsce urodzenia: 1970-12-22, ŁÓDŹ

Jednostka poszukująca: KPP Łódź Wschód Wydział Kryminalny na podstawie: KK Art.186 Par.1,2

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego prosimy kierować do KPP powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach pod nr tel.( 044) 719-62-11 lub powiadomić najbliższą jednostkę policji pod nr 112 lub 997.