Gmina Brójce

Gmina Brójce

Dzielnicowy na teren Gminy Brójce:
R E J O N  XII
młodszy aspirant Marcin Kamiński – Komisariat Policji w Rzgowie (telefon:47 842 13 00, komórkowy: 516 434 001), inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.rzgow4@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl.
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje miejscowości: Brójce, Bukowiec, Stefanów, Budy Wandalińskie, Wandalin, Posada, Giemzów, Giemzówek, Przypusta, Bukowiec, Karpin, Kotliny, Kurowice, Leśne Odpadki, Pałczew, Wardzyń, Wola Rakowa, Wygoda
Punkt przyjęć interesantów w każdy wtorek w godzinach 08:00 - 16:00. Dzielnicowy Gminy Brójce będzie przyjmował interesantów w Urzędzie Gminy Brójce, adres: 95-006 Brójce 39 (pokój numer 10 na I piętrze).
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego na okres od 01 lutego 2024 do 31 lipca 2024 roku:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: w szczególności odnotowanych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, analizy oczekiwań społecznych przekazywanych przez lokalną społeczność w trakcie indywidualnych spotkań i rozmów a także podejmowanych interwencji, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie. Działania priorytetowe w rejonie służbowym będą ukierunkowane na zapobieganie spożywania alkoholu, demoralizacji oraz niszczeniem mienia na podległym terenie.
Zakładany cel do osiągnięcia: spadek liczby zgłoszeń i interwencji Policji, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na skutek przeprowadzonych spotkań profilaktycznych i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe na skutek przeprowadzonych działań profilaktycznych.
 

 

  • DZIELNICOWY GMINY BRÓJCE

Powrót na górę strony