Uroczyste powołanie Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji przez młodszego inspektora Cezarego Kacprzaka. W ceremonii wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin.

9 maja 2023 roku w Komendzie Powiatowej Policji z siedzibą w Koluszkach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego przez młodszego inspektora Cezarego Kacprzaka, który od 4 lutego bieżącego roku pełnił obowiązki komendanta tutejszej jednostki. Na ceremonii obecny był Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, Starosta Powiatu Łódzkiego wschodniego Pan Andrzej Opala, Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, Burmistrz Miasta Tuszyn Pan Witold Małecki, Burmistrz Gminy Rzgów Pan Mateusz Kamiński, Wójt Gminy Brójce Pan Radosław Agaciak, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Koluszkach starszy brygadier Krzysztof Supera, pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi podinspektor Paweł Szymczak oraz kadra kierownicza komendy.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości nadkomisarza Marcina Karlińskiego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi nadinspektorowi Sławomirowi  Litwinowi. Następnie został wprowadzony sztandar Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego. W dalszej części uroczystości odczytany został  rozkaz personalny powołujący młodszego inspektora Cezarego Kacprzaka na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego. Zgodnie z ceremoniałem nowy komendant koluszkowskiej jednostki przywitał się ze sztandarem i złożył meldunek o objęciu stanowiska.
Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin w swoim wystąpieniu, podkreślił profesjonalizm i dotychczasowe doświadczenie młodszego inspektora Cezarego Kacprzaka. Życzenia pomyślności i wielu sukcesów na nowym stanowisku złożyli Komendantowi  zaproszeni samorządowcy, wyrażając jednocześnie nadzieję na kontynuację dotychczasowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa w całym powiecie. Młodszy inspektor Cezary Kacprzak podziękował za zaufanie jakim został obdarzony. Zapewnił wszystkich gości o swojej gotowości do współpracy i realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w listopadzie 1994 roku w Komendzie Rejonowej Policji Łódź - Bałuty, a w latach 1999-2015 był związany z Komendą Miejską Policji w Łodzi. Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych początkowo rozpoczął jako Naczelnik Sekcji Kryminalnej II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Następnie jako Naczelnik Wydziału Kryminalnego II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu  II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Od 2015 roku został mianowany Komendantem Komisariatu Policji w Ozorkowie a w 2016 roku Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji Zgierzu. Od 2019 roku został I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu. Z dniem 4 lutego 2023 roku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin powierzył mu obowiązki Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe: Srebrny Medal „Za długoletnią służbę", Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant", Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”.

mł. asp. Aneta Kotynia

  • Uroczysta zbiórka na sali odpraw stoją umundurowani policjanci, stoi poczet sztandarowy i zaproszeni goście.
  • Uroczysta zbiórka na sali odpraw stoją umundurowani policjanci, stoi poczet sztandarowy i zaproszeni goście.
  • Trzech policjantów stoi w rzędzie obok siebie, przy ścianie, na ścianie wisi godło Polski.
  • Uroczysta zbiórka na sali odpraw stoją umundurowani policjanci, stoi poczet sztandarowy i zaproszeni goście, jeden z policjantów klęka schylony do pochylonego sztandaru.
  • Pod ścianą stoją trzej umundurowani policjanci, mężczyzna stojący na środku podaje rękę mężczyźnie stojącemu po jego prawej stronie.
  • Uroczysta zbiórka na sali odpraw stoją umundurowani policjanci, stoi poczet sztandarowy i zaproszeni goście.
  • Czterech policjantów stoi obok siebie, jeden z nich trzyma w dłoniach kolorowe kwiaty, wszyscy skierowani są w stronę policjanta stojącego na przeciwko nich w granatowym mundurze.
Powrót na górę strony