Informacje

Awanse i wyróżnienia podczas uroczystej odprawy

4 kwietnia 2017 roku w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której zostały wręczone powołania i mianowania na stanowiska kierownicze w łódzkim garnizonie. Ponadto pożegnano odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy i wyróżniono policjantów, którzy swoją postawą w służbie zasłużyli na uznanie.

Akty powołania na stanowiska zastępców komendantów powiatowych i akty mianowania na Dowódcę Oddziału Prewencji oraz naczelników i zastępców naczelników wydziałów KWP w Łodzi wręczył Komendant Wojewódzki insp. Andrzej Łapiński. Komendant podziękował także za służbę odchodzącym w stan spoczynku oficerom. Podczas uroczystości insp. Andrzej Łapiński wręczył podziękowania za współpracę w działaniach podejmowanych na rzecz kultywowania pamięci o policjantach Policji Państwowej II Rzeczpospolitej. Otrzymali je Dowódca Okręgu Łódź Związku Strzeleckiego Strzelec RP generał Wiesław Kubik oraz Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Pan  Józef Kuczka. Komendant Wojewódzki wręczył również  mł. asp. Rafałowi Lechowskiemu z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego,  Brązową Odznakę Sprawności Fizycznej za osiągniecia na arenie sportowej przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Złotym medalem za zasługi dla Stowarzyszenia Strzelec został wyróżniony Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński. Na koniec głos zabrali przedstawiciele awansowanych i wyróżnionych.

  • Komendant Wojewódzki Polici w Łodzi (od prawej) z odchodzacym na emeryturę Zastępcą Komendanta KPP Łódź-Wschód podinsp. Robertem Buczkowskim
  • Komendanat Wojewódzki Policji w Łodzi (piąty od lewej) wraz z wyróznionymi. ( szósty od lewej mł.asp. Rafał Lechowski z KPP Łódź-Wwschód)
Powrót na górę strony