Informacje

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Andrespolu promują bezpieczeństwo…

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Andrespolu wykazują dużą aktywność w prowadzeniu spotkań prewencyjnych i profilaktycznych z udziałem mieszkańców i władz gminy Andrespol i Nowosolna, co przynosi wy-mierne efekty i wzrost poczucia bezpieczeństwa.

W dniach 27 i 31 marca 2017 roku dzielnicowi Gminy Andrespol asp. szt. Tomasz Bojanowski i sierż. Renata Olszewska przeprowadzili spotkania z uczniami Gimnazjum w Wiśniowej Górze. Głównym tematem rozmów były sposoby unikania i zwalczania cyberprzemocy. Dzielnicowi przestrzegli, że internet nie daje całkowitej anonimowości i istnieją środki techniczne, które pozwalają na wykrycie w internecie osoby, która łamie przepisy prawa. Wyjaśnili również jaką odpowiedzialność za łamanie prawa ponoszą nieletni, oraz gdzie mogą szukać pomocy gdy sami staną się ofiarą ,,przemocy z sieci”.Dzielnicowi uczulili nastolatków by nie poddawali się ,,internetowej modzie” nie dokonywali samookaleczeń oraz by zwrócili uwagę na swoich kolegów i koleżanki, którym może grozić jakieś niebezpieczeństwo. Gimnazjaliści do rozmowy na tak poważne tematy, podeszli z dużą uwagą i zaangażowaniem. Swoją postawą pokazali, że nie ma z ich strony zgody na rozpowszechnianie się cyberprzemocy lub cyberagresji oraz że bardzo cenią przyjaźni i bezpośredni kontakt ze swoimi koleżankami i kolegami.

Do kolejnego spotkania z wymienionymi dzielnicowymi doszło w dniu 29 marca 2017 roku w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrespolu. Dzielnicowi spotkali się tam z Sołtysami i Radnymi Sołectw gm. Andrespol oraz pracownikami UG Andrespol na czele z Wójtem p. Dariuszem Kubusem. Podczas rozmów dzielnicowi przypomnieli zasady tworzenia i działania ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Przekazali również informację, jak znaleźć w internecie przedmiotową stronę  lub kierujące do niej linki, jakiego rodzaju wykroczenia i inne stwierdzone nieprawidłowości można nanosić na KMZB  oraz w jaki sposób poruszać się po jej zakładkach. Dzielnicowi przekazali uczestnikom spotkania specjalnie przygotowane ulotki promujące działanie KMZB w celu rozpropagowania ich wśród mieszkańców poszczególnych sołectw. Dzielnicowi wytłumaczyli, że w razie braku dostępu do internetu stwierdzone nieprawidłowości można składać bezpośrednio do nich. Wskazali w tym celu  różne kanały kontaktu. Poinformowali również o wdrażanym przez MSWiA i KGP programie ,,Dzielnicowy bliżej nas”, i aplikacji ,,Moja komenda” oraz przystąpieniu do tego programu gm. Andrespol. Ponadto dzielnicowi odpowiadali na zadawane pytania oraz przyjmowali do realizacji wnioski mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na podległym terenie.

 

Moderatorem kolejnego ze spotkań jakie odbyło się dniu 31.03.2017 roku w Urzędzie Gminy Nowosolna w Łodzi był Dzielnicowy gm. Nowosolna mł.asp. Sebastian Sobczyk. Uczestnikami spotkania byli analogicznie przedstawiciele sołectw w gm. Nowosolna oraz Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak wraz z pracownikami.  Dzielnicowy zebranym przekazał analogiczne informacje co dzielnicowi gm. Andrespol, zachęcając do korzystania z wszystkich wymienionych narzędzi mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Ponadto dzielnicowy przekazał ulotki informujące o powyższych programach. Poruszył również zagadnienia związane z aktualnymi problemami występującymi na podległym mu terenie oraz przedstawił propozycje ich rozwiązania. Udzielał odpowiedzi na zadawane pytania i przekazał informację o planowanych działaniach z zakresu profilaktyki społecznej oraz założeniach działań priorytetowych dla obsługiwanego rejonu służbowego.

                Powyższe jest dowodem, że dzielnicowi z dużą empatią podchodzą do swoich obowiązków służbowych i prowadzą różnorodne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców podległych im rejonów. Dzielnicowi deklarują swoją otwartość i są gotowi do współdziałania z różnymi podmiotami na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz osób goszczących na terenie powiatu.