Gmina Andrespol - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Gmina Andrespol

Gmina Andrespol

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Andrespol:

 

 R E J O N  I

sierż. szt. Monika Ferdzyn - Koprowska– PP Andrespol ( tel. 42-213-20-07, tel.kom. 516 433 956) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub (44) 719 62 11


Obejmuje miejscowości:


Andrespol,Bedoń Przykościelny, Bedoń Nowy, Bedoń Wieś, Janówka

 
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.02.2020  do  31.07.2020 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Nadmierna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ,,Smog".

Łamanie przepisów dot. prawidłowego parkowania na drogach publicznych w m. Andrespol.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 

WRD KPP płw-częstsze kontrole pojazdów parkujących we wskazanych miejscach, wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy

 

 

R E J O N  II

Starszy dzielnicowy asp.sztab. Tomasz Bojanowski – PP Andrespol ( tel. 42-213-20-07,tel.kom. 516 433 931) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub (44) 719 62 11


Obejmuje miejscowości:


 Justynów, Kraszew, Stróza, Wiśniowa Góra, Zielona Góra

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II na okres od 01.02.2020  do  31.07.2020 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Częste zdarzenia drogowe z udziałem pieszych czyli ,,niechronionymi" uczestnikami ruchu.

Duża ilość wykroczeń popełnianych przez rowerzystów z braku wiedzy na temat podstawowych przepisów ruchu drogowego.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 

- WRD KPP płw - wspólne działania i kontrole mające uświadamiać pieszych i poprawić ich bezpieczeństwo, współpraca z Urzędem Gminy Andrespol przy okazji spotkań i szkoleń na temat bezpiecznego poruszania się po drogach i ścieżkach rowerowych, zakup kamizelek odblaskowych oraz oświetlenia rowerowego.

 

  • DZIELNICOWI Z GMINY ANDRESPOL

  • Dzielnicowy rejonu I PP Andrespol
  • Dzielnicowy rejonu II gm. Andrespol - asp.sztab. Tomasz Bojanowski