Gmina Andrespol

Gmina Andrespol

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Andrespol:
R E J O N  X
młodszy aspirant Monika Ferdzyn - KoprowskaPP Andrespol (telefon: 47 842 10 95 , komórkowy 516 433 956) , inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.andrespol1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje miejscowości: Andrespol, Bedoń Przykościelny, Bedoń Nowy, Bedoń Wieś.
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego na okres od 01 lutego 2024  do  31 lipca 2024 roku.
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu służbowego nr X obejmującego Andrespol, Bedoń Przykościelny, Bedoń Wieś, Nowy Bedoń, po przeanalizowaniu zgłoszeń od mieszkańców, działania priorytetowe ukierunkowane będą na podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie problemu nieprawidłowego parkowania w miejscowości Andrespol, skrzyżowanie ulicy Rokicińskiej z ulicą Prostą.
Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie i wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego parkowania w obrębie skrzyżowania, poprawa bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania a w szczególności poprawa bezpieczeństwa pieszych.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

R E J O N  XI
młodszy aspirant Grzegorz WoźnyPP Andrespol (telefon 47 842 10 94, komórkowy 516 433 931), inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.andrespol2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje miejscowości: Justynów, Kraszew, Zielona Góra, Janówka.
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego na okres od 01 lutego 2024  do 31 lipca 2024 roku:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: weliminowanie problemu zakłócania porządku publicznego oraz ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz grupowania się maloletnich osób zagrożonych demoralizacją.
Zakładany cel do osiągnięcia: niwelowanie zjawiska spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego, zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej przepisów w zakresie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, przepisów porządkowych oraz Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań: systematyczne kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego i funkcjonariuszy posterunku w Andrespolu, rozmowy z mieszkańcami w trakcie pełnienia obchodu, przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, prelekcji i pogadanek w szkołach.

R E J O N  XIII
aspirant sztabowy Roman Wachowiec  – PP Andrespol (telefon: 47 842 10 96) , inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.andrespol2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje miejscowości: Stróża, Wiśniowa Góra.

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego na okres od 01 lutego 2024  do 31 lipca 2024 roku:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: weliminowanie problemu zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu i grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją w rejonie boiska oraz skateparku w Stróży.
Zakładany cel do osiągnięcia: niwelowanie zjawiska spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego, zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej przepisów w zakresie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, przepisów porządkowych oraz Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań: systematyczne kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego i funkcjonariuszy posterunku w Andrespolu, rozmowy z mieszkańcami w trakcie pełnienia obchodu, przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, prelekcji i pogadanek w szkołach.

  • DZIELNICOWI Z GMINY ANDRESPOL

  • Policjantka w granatowym mundurze stoi ustawiona na tle kolorowego baneru.
    Dzielnicowy rejonu X Posterunku Policji w Andrespolu
Powrót na górę strony