Gmina Andrespol

Gmina Andrespol

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Andrespol:
R E J O N  X
młodszy aspirant Monika Ferdzyn - KoprowskaPP Andrespol (telefon: 47 842 10 95 , komórkowy 516 433 956) , inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.andrespol1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje miejscowości: Andrespol,Bedoń Przykościelny, Bedoń Nowy, Bedoń Wieś, Janówka.
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego na okres od 01 sierpnia 2023  do  31 stycznia 2024 roku.
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu służbowego nr X obejmującego Andrespol, Bedoń Przykościelny, Bedoń Wieś, Nowy Bedoń oraz Janówka po przeanalizowaniu zgłoszeń od mieszkańców oraz sołtysa Janówki działania priorytetowe we wskazanym rejonie ukierunkowane będą na podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie problemu zakłócenia spokoju oraz ciszy nocnej głównie przez młodzież w rejonie boiska w tej miejscowości.
Zakładany cel do osiągnięcia: zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej przepisów w zakresie Ustawy o wspiertaniu i resocjalizacji nieletnich. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań: przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania priorytetowego, wymiany informacji i wypracowania zakresu i form współpracy, w tym także aktywizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa - przez cały okres funkcjonowania Planu. Rozmowy z mieszkańcami w trakcie pełnienia obchodu. Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego, w tym w szczególności oddziaływanie prewencyjne, represyjne wobec osób naruszających swoim zachowaniem przepisy prawa. Przeprowadzenie prelekcji oraz pogadanek w szkołach.

R E J O N  XI
młodszy aspirant Grzegorz WoźnyPP Andrespol (telefon 47 842 10 96, komórkowy 516 433 931), inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.
e-mail: dzielnicowy.andrespol2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Obejmuje miejscowości: Justynów, Kraszew, Stróza, Wiśniowa Góra, Zielona Góra.
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego na okres od 01 sierpnia 2023  do 31 stycznia 2024 roku:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: weliminowanie nieprawidłowego parkowania w miejscowości Justynów. Duża ilość pojazdów głównie w okresie letnim, parkowanie odbywa się w zatoce przystankowej oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przaejścia dla pieszych co stanowi naruszenie przepisów ruchu drogowego. Dochodzi również do niestosowania się przez kierujących oraz pieszych do sygnalizacji świetlnej znajdującej się w rejonie skrzyżowania.
Zakładany cel do osiągnięcia: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie pieszych, zmniejszenie i wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego parkowania w obrębie skrzyżowania.
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań: systematyczne kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego i funkcjonariuszy posterunku w Andrespolu, zadaniowanie funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego do częstszych kontroli, reagowania na wykroczenia w ruchu drogowym. Rozmowy z mieszkańcami w trakcie pełnienia obchodu.

 

  • DZIELNICOWI Z GMINY ANDRESPOL

  • Policjantka w granatowym mundurze stoi ustawiona na tle kolorowego baneru.
    Dzielnicowy rejonu X Posterunku Policji w Andrespolu
Powrót na górę strony