Gmina Andrespol

Gmina Andrespol

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Andrespol:

 

 R E J O N  X

mł. asp. Monika Ferdzyn - Koprowska – PP Andrespol (tel. 42-213-20-07, tel.kom. 516 433 956) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112


Obejmuje miejscowości:


Andrespol,Bedoń Przykościelny, Bedoń Nowy, Bedoń Wieś, Janówka

 
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.02.2022  do  31.07.2022 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Nadmierna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ,,Smog", łamanie przepisów dotyczących prawidłowego parkowania na drogach publicznych w Andrespolu.

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez wyeliminowanie spalania rzeczyz tworzywa sztucznego, drzewa impregnowanego lub lakierowanego w piecach domowych. Wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego parkowania.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 

Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy, WRD KPP Łódź Wschód

 

R E J O N  XI

sierż. Renata Olszewska – PP Andrespol (tel. 42-213-20-07,tel.kom. 516 433 931) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112


Obejmuje miejscowości:


Justynów, Kraszew, Stróza, Wiśniowa Góra, Zielona Góra

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II na okres od 01.02.2022  do  31.07.2022 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Nieprawidłowe parkowanie w miejscowości Wiśniowa Góra, rejon Szkoły Podstawowej.

Zakładany cel do osiągnięcia: Zmniejszenie/wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego parkowania w obrębie budynku szkoły, szczególnie zajmowania obszaru przystanku autobusowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych - dzieci korzystających z przejścia dla pieszych przed budynkiem szkoły.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 

- WRD KPP płw - wspólne działania i kontrole mające na celu uświadomienie kierujących o zagrożeniach jakie powodują nieprawidłowym parkowaniem bądż niedostosowania się do sygnałów świetlnych przez kierujących.

 

  • DZIELNICOWI Z GMINY ANDRESPOL

  • Dzielnicowy rejonu X PP Andrespol
Powrót na górę strony