Gmina Andrespol - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Gmina Andrespol

Gmina Andrespol

Wykaz Dzielnicowych na terenie Gminy Andrespol:

 

 R E J O N  I

p.o sierż. szt. Monika Ferdzyn - Koprowska– PP Andrespol ( tel. 42-213-20-07, tel.kom. 516 433 956) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol1@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub (44) 719 62 11


Obejmuje miejscowości:


Andrespol,Bedoń Przykościelny, Bedoń Nowy, Bedoń Wieś, Janówka

 
PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.01.2019  do  31.07.2019r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Pojazdy, które nieprawidłowo parkują i utrudniają ruch w rejonie targowiska w Andrespolu. Zakładany cel to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Andrespol.

Kradzieże z włamaniami do posesji na terenie Andrespola i Bedonia. Zakładany cel to wyeliminowanie kradzieży i włamań.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

-WRD KPP płw-częstsze kontrole pojazdów parkujących we wskazanych miejscach

 

R E J O N  II

Starszy dzielnicowy asp.sztab. Tomasz Bojanowski – PP Andrespol ( tel. 42-213-20-07,tel.kom. 516 433 931) - zastrzeżenie : inicjowane połączenia będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby przez wymienionego funkcjonariusza.

e-mail: dzielnicowy.andrespol2@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 UWAGA! Podany adres mailowy i telefoniczny ułatwi kontakt z dzielnicowym, jednak nie służą one do składania zawiadomienia o dokonanych przestępstwach czy wykroczeniach, składania wniosków i skarg w pozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub (44) 719 62 11


Obejmuje miejscowości:


 Justynów, Kraszew, Stróza, Wiśniowa Góra, Zielona Góra

 

 PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I na okres od 01.01.2019  do  31.07.2019r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Częste interwencje w związku z zadymieniem ,,smog". Wyeliminowanie przypadków spalania rzeczy z tworzywa sztucznego, drzewa impregnowanego lub lakierowanego w piecach przydomowych.

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez rowerzystów i pieszych. Poprawa bezpieczeństwa ,,niechronionych" uczestników ruchu drogowego.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- WRD KPP płw - częstsze kontrole prędkości oraz prewencyjne na terenie Gminy.

- Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w Andrespolu - kontrole wskazanych miejsc opisanego zagrożenia.

 

  • DZIELNICOWI Z GMINY ANDRESPOL

  • Dzielnicowy rejonu I PP Andrespol
  • Dzielnicowy rejonu II gm. Andrespol - asp.sztab. Tomasz Bojanowski