Informacje

Debata społeczna w gminie Nowosolna

W siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna w dniu 14 kwietnia 2016 roku, odbyła się debata społeczna w związku z wnioskami złożonymi przez Wójta i Radę Gminy Nowosolna, podczas konsultacji społecznych dotyczących planu tworzenia "Map Zagrożeń"

Moderatorem debaty jaka odbyła się w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, był Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski.Obecni byli również: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego podinsp. Robert Buczkowski, Kierownik Posterunku Policji w Andrespolu asp. sztab. Sylwester Misio, Naczelnik WRD KPP płw asp. sztab. Dariusz Jędrasik, Kierownik WRD KPP płw mł. asp. Norbert Wójcik, dzielnicowy na teren gminy Nowosolna mł. asp. Sebstian Sobczyk oraz Rzecznik Prasowy KPP płw mł. asp. Grzegorz Stasiak. W debacie uczestniczyli również przedstawiciele władzy samorządowej z UG Nowosolna w liczbie 16 osób, a w tym Wójt Gminy Piotr Szcześniak, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Kamińska, Radna Powiatowa Małgorzata Lesiak, Radni i Sołtysi Gminy Nowosolna.

   Plik do pobrania

   W trakcie debaty poruszono tematykę związaną ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy oraz wniosek złożony podczas konsultacji społecznych dot. utworzenia Posterunku Policji na terenie Gminy Nowosolna. Uczestnikom debaty przedstawiono prezentację multimedialną w której zamieszczono dane statystyczne o stanie zagrożenia na terenie Gminy Nowosolna i Gminy Andrespol za rok 2015. Następnie poddano dyskusji zaprezentowane wyniki oraz główną tematykę spotkania po której dokonano podsumowania a przedstawiciele gminy złożyli kolejne postulaty.


    Zgodnie z ustaleniami;


–    odstąpiono od utworzenia Posterunku Policji na terenie gm. Nowosolna
–    wniesiono projekt zmiany lokalizacji Punktu Przyjęć Interesantów
–    podnoszono temat zwiększenia liczby f-szy WRD przydzielanych do służby na terenie gm. Nowosolna w godzinach
      porannych i popołudniowych i patroli oznakowanymi radiowozami.


      Na koniec debaty wszystkim wręczono ankietę debat społecznych oraz ankietę dot. "Map Zagrożeń".
 

  • wójt gminy nowosolna i komendanci komendy powiatowej łódź wschód
  • przedstawienie prezentacji multimedialnej
  • przedstawienie prezentacji ciąg dalszy
  • rozmowy uczestników konsultacji
  • uczestnicy debaty

Pliki do pobrania

  • 7.37 KB
Powrót na górę strony