Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez policję w placówkach edukacyjnych powiatu łódzkiego wschodniego

Na terenie sali konferencyjnej koluszkowskiej komendy, odbyła się debata w której uczestniczyli przedstawiciele policji na czele z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego mł. insp. Markiem Wojtczakiem oraz nauczyciele i pedagodzy. Przedmiotowe spotkanie stanowiło ewaluację dotychczasowych działań profilaktycznych realizowanych przez policję w roku szkolnym 2016/2017. Był to również czas na omówienie z przedstawicielami placówek edukacyjnych, problemów z jakimi spotykają się w pracy zawodowej i ustalenie terminów spotkań na kolejny rok szkolny. W spotkaniu uczestniczyli również dzielnicowi z terenu powiatu.

Spotkanie zainicjowane i moderowane przez policjantki z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii odbyło się 7 czerwca 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach. W trakcie spotkania prowadzące omówiły problemowe zagadnienia z jakimi spotkały się w bieżącym roku szkolnym oraz sposoby na ich zapobieganie. Były również otwarte na wszelkie propozycje dotyczące terminów spotkań z młodzieżą i rodzicami jak i ich tematyki.

                I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego mł.insp. Marek Wojtczak zachęcał również zgromadzonych do korzystania z takich narzędzi jak aplikacja na urządzenia mobilne ,,Moja komenda”, która to umożliwia użytkownikowi wyszukanie ,,swojego dzielnicowego”, oraz jego danych kontaktowych. Wytłumaczył iż aplikacja ta umożliwia również bezpośredni kontakt w postaci połączenia telefonicznego. Poinformował w jaki sposób funkcjonuje i namawiał do korzystania z  ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” . Obecni na spotkaniu dzielnicowi po przedstawieniu charakterystyki podległych im rejonów służbowych, zadeklarowali swoją pełną gotowość do współpracy

Powrót na górę strony