Informacje

Dzielnicowi mówią ,,STOP PRZEMOCY”

Dzielnicowi gminy Andrespol przeprowadzili prelekcje z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Justynowie w trakcie, których omawiali zagadnienia z zakresu zwalczania zjawiska przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy.

08 czerwca 2017 roku dzielnicowi Gminy Andrespol asp. szt. Tomasz Bojanowski i sierż. Renata Olszewska przeprowadzili spotkanie z uczniami IV klasy Szkoły Podstawowej w Justynowie. Głównymi tematami rozmów były sposoby na zwalczanie cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej. Wyjaśniono młodym osobom, które niemal codziennie mają kontakt z wirtualnym światem, że w Internecie nie jest się anonimowym i każde łamania prawa grozi odpowiedzialnością karną. Ponadto policjanci przekazali informację co robić w przypadku stania się ofiarą „ceberprzemocy”, gdzie i komu zgłosić taki przypadek. Dzielnicowi omówili zakres odpowiedzialności nieletnich w świetle obowiązujących przepisów Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Poinformowali jak należy właściwie postępowa oraz jak należy się wzajemnie z rówieśnikami traktować. Przestrzegali przed nagannym zachowaniem oraz nieposłuszeństwem względem rodziców i nauczycieli. Apelowali o pielęgnowanie relacji rówieśniczych, wzajemną życzliwość oraz wsparcie. Mundurowi udzielił wielu porad jak nawiązywać kompromis, aby uniknąć konfliktów z obowiązującymi normami prawnymi. Mówili również o bezpiecznym wypoczynku podczas wakacji poruszając między innymi tematykę ogólnopolskich akcji: . "Kręci mnie bezpieczeństwo",   ,,Kręci mnie bezpieczeństwo, nad wodą”. Na zakończenie dzielnicowi odpowiadali na pytania uczniów

Powrót na górę strony