Spotkanie dzielnicowego z mieszkańcami Natolina - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Spotkanie dzielnicowego z mieszkańcami Natolina

Mieszkańcy Natolina w gminie Nowosolna kolejny raz mieli okazję spotkać się ze swoim dzielnicowym, tym razem podczas zebrania sołeckiego. Liczne spotkania z lokalnymi społecznościami to efekt dużego zaangażowania dzielnicowych z KPP Łódź-Wschód w realizację wytycznych programu wdrożonego przez MSWiA oraz Komendę Główną Policji pn. ,,Dzielnicowy bliżej nas”. Dzielnicowi dbają o bezpieczeństwo mieszkańców podległych im rejonów i uczestniczą w różnego rodzaju inicjatywach mających na celu poprawę relacji międzyludzkich. Dzielnicowy to po prostu ,,policjant pierwszego kontaktu…"

30 czerwca 2017 roku mł.asp. Sebastian Sobczyk dzielnicowy gminy Nowosolna z Posterunku Policji w Andrespolu, wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Natolina. W zebraniu uczestniczyła Sołtys p. Beata Mrówczyńska, Wójt Gminy Nowosolna p. Piotr Szcześniak, Radny Gminy Nowosolna reprezentujący m. Natolin Andrzej Sebastjański oraz mieszkańcy.

   Na zebraniu poruszone zostały bieżące problemy mieszkańców sołectwa co było w bezpośrednim zainteresowaniu dzielnicowego bowiem dba on o bezpieczeństwo mieszkańców podległego mu rejonu służbowego. W trakcie zebrania mundurowy przekazał również informację o programach wdrożonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Komendę Główną Policji, między innymi  ,,Dzielnicowy bliżej nas”, oraz  "Kręci mnie bezpieczeństwo". Gorąco zachęcał również do korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne ,,Moja komenda” która pozwala w łatwy i przystępny sposób poznać swojego dzielnicowego, ustalić kto jest dzielnicowym w miejscu gdzie np. przebywamy na wakacjach lub zakupiliśmy działkę. Pozwala zapoznać się z jego rejonem służbowym ( w obszarze miejskim podany jest dokładny wykaz ulic) ustalić numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail a w razie potrzeby wykonać nawet bezpośrednie połączenie telefoniczne. Zachęcał również do korzystania z ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która z kolei pozwala przekazać odpowiednim organom zgłoszenia o nieprawidłowościach, które stwarzają zagrożenie na danym obszarze.

   W dalszej części spotkania istniała możliwość przeprowadzenia z dzielnicowym indywidualnej rozmowy na temat problemów związanych z bezpieczeństwem w rejonie sołectwa oraz  sposobach na ich prawne rozwiązanie.