Informacje

Spotkanie dzielnicowych z mieszkańcami Przanowic

Mieszkańcy Przanowic w gminie Koluszki kolejny raz mieli okazję spotkać się ze swoim dzielnicowym, tym razem podczas zebrania sołeckiego. Liczne spotkania z lokalnymi społecznościami to efekt dużego zaangażowania dzielnicowych z KPP Łódź-Wschód w realizację wytycznych programu wdrożonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Główną Policji pn. ,,Dzielnicowy bliżej nas”. Dzielnicowi dbają o bezpieczeństwo mieszkańców podległych im rejonów i angażują się w różnego rodzaju inicjatywy mające na celu poprawę relacji międzyludzkich. Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu…

12 września 2017 roku dzielnicowy rejonu II w gminie Koluszki mł.asp. Roman Wachochowiec  oraz pełniący obowiązki dzielnicowego rejonu I w gminie Koluszki sierz.sztab. Konrad Kaczmarek, wzięli udział w spotkaniu z mieszkańcami Przanowic. W zebraniu uczestniczyła Sołtys p. Wioletta Filipiak oraz około 20 mieszkańców sołectwa.

   Na zebraniu poruszone zostały bieżące problemy mieszkańców sołectwa co było w bezpośrednim zainteresowaniu dzielnicowego bowiem dba on o bezpieczeństwo mieszkańców podległego mu rejonu służbowego. W trakcie zebrania mundurowi przekazali informację o programach wdrożonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Komendę Główną Policji, pn  ,,Dzielnicowy bliżej nas”, Gorąco zachęcali również do korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne ,,Moja komenda” która pozwala w łatwy i przystępny sposób poznać swojego dzielnicowego, jego rejon służbowy ( w obszarze miejskim podany jest dokładny wykaz ulic) ustalić numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail a w razie potrzeby wykonać nawet bezpośrednie połączenie telefoniczne. Zachęcali również do korzystania z ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która z pozwala przekazać odpowiednim organom zgłoszenia o nieprawidłowościach, które stwarzają zagrożenie na danym obszarze.

W trakcie spotkania wykorzystali również ,,walizkę edukacyjną” , zakupioną przez Samorząd Województwa Łódzkiego i za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego przekazaną do koluszkowskiej jednostki policji, która pozwala zwrócić uwagę dorosłych na sposoby jakie młode osoby stosują by zataić przed najbliższymi, że zażywają środki psychoaktywne, oraz posiada na swoim wyposażeniu również ich atrapy. Dzielnicowi przekazali również stosowne ulotki.  

Istniała możliwość przeprowadzenia z dzielnicowym indywidualnej rozmowy na temat problemów związanych z bezpieczeństwem w rejonie sołectwa oraz sposobach na ich prawne rozwiązanie.