Informacje

Dzielnicowy w Skoszewach

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Andrespolu udał się z niecodzienna wizytą do uczniów Szkoły Podstawowej w Skoszewach by w ramach programu MSWiA ..Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny’’ porozmawiać z najmłodszymi o właściwych postawach zarówno jako uczestników ruchu drogowego jak i w przypadku kontaktu z osobą obcą lub agresywnym psem. Cenne wskazówki przekazane przez dzielnicowego z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa zarówno maluchów jak i starszych uczniów.

Spotkanie odbyło się 19 września 2017 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach. Uczestniczyło w nim ponad 60 uczniów. Dzielnicowy asp. Sebastian Sobczyk z Posterunku Policji w Andrespolu  spotkanie przeprowadził w ramach działań wpisanych w założenia programu wdrożonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Komendę Główną Policji  ,,Dzielnicowy bliżej nas”, Poruszone zaś przez niego zagadnienia wpisywały się bezpośrednio w założenia kampanii ,,Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny” i dotyczyły w głównej mierze prawidłowych zachowań w obrębie dróg, zasad bezpiecznego poruszania się dzieci zarówno rowerami jak i pieszo . Dzielnicowy objaśnił również jaką postawę przyjąć w przypadku napotkania agresywnych zwierząt oraz sytuacjach gdy osoby obce próbują nawiązać kontakt z małoletnimi. Dzieci brały czynny udział w rozmowie, zadawały pytania i udzielały trafnych odpowiedzi. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze a zakończyło się wręczeniem prac wykonanych przez najmłodszych

Powrót na górę strony