Informacje

Sportowo i bezpiecznie z dzielnicowym

07 grudnia 2017 roku dzielnicowy z Posterunku Policji w Andrespolu asp. szt. Tomasz Bojanowski uczestniczył w spotkaniu prezesów oraz członków zarządu klubów sportowych z terenu gm. Andrespol. Podczas ,którego wypracowano zasady współpracy zarządów klubów z Policją podczas organizacji przedsięwzięć sportowych o charakterze masowym oraz podsumowano organizację imprez sportowych, które odbyły się w bieżącym roku. Ponadto dzielnicowy omówił zasady tworzenia i działania map zagrożeń oraz co dokładnie można na niej zamieszczać (rodzaje wykroczeń i inne stwierdzone nieprawidłowości zgodnie z wykazem). Poinformował również, że w razie braku dostępu do internetu stwierdzone nieprawidłowości można również składać bezpośrednio do terenowego dzielnicowego. Poinformowano o wdrażanym przez MSWiA i KGP programie „Dzielnicowy bliżej nas”, „Razem bezpieczniej” oraz omówił funkcjonowanie aplikacji na smartfony „Moja Komenda”. Rozdał również ulotki promujące wdrażane programy wraz z danymi kontaktowymi.

Powrót na górę strony