Informacje

Razem Bezpieczniej – spotkanie policyjnych specjalistów z pedagogami i rodzicami

Do obu spotkań doszło 11 grudnia na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze. Odbyły się one w ramach Programu MSWiA im. Władysława Stasiaka ,,Razem Bezpieczniej” realizowanego na terenie gminy Andrespol przez Urząd Gminy w Andrespolu i Komendę Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego przy współpracy podmiotów zewnętrznych. Głównym celem spotkań było wy-pracowanie procedur postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją dzieci oraz młodzieży, jak również uświadomienie rodziców jakie zagrożenia czyhają na ich latorośle z tytułu obecnej w wirtualnym świecie cyberprzemocy oraz na skutek przemocy rówieśniczej.

   W spotkaniu pedagogów moderowanym przez sierz. sztab. Martę Marczak Profilaktyka z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP Łódź-Wschód poświęconemu niemal w całości zagadnieniom związanym z wypracowaniem  procedur postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją dzieci oraz młodzieży, uczestniczył również specjalnie zaproszony gość, psycholog i pedagog Paweł Nowak.

   Była to również okazja by zaprezentować „walizkę edukacyjną” zakupioną przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Walizka ta zawiera atrapy najpopularniejszych wśród młodzieży środków psychoaktywnych oraz urządzeń wykorzystywanych do ich transportowania, przetwarzania i przechowywania. Takie działania mają na celu uświadomić dorosłym, w tym również nauczycielom mającym niejednokrotnie kontakt z dziećmi, które w sposób szczególny są narażone na kontakt z różnego rodzaju środkami odurzającymi  jak wymyślne metody i sposoby znajduje dzisiejsza młodzież na to by skutecznie ukrywać przed swoimi najbliższymi, dorosłymi narkotyki lub inne substancje psychoaktywne. Dodatkowo dzielnicowi asp.sztab. Tomasz Bojanowski i st.sierz. Malwina Kłosińska oraz obecny na spotkaniu psycholog wyjaśniali na co szczególnie należy zwracać uwagę by stwierdzić czy dane dziecko znajduje się pod wpływem takich środków.

      Tego samego dnia na terenie szkolnej sali gimnastycznej, ci sami moderujący spotkali się z rodzicami uczniów uczęszczających do L.O w Wiśniowej Górze, omawiając z nimi zagadnienia związane z przemocą rówieśniczą oraz cyberprzemocą.  Ponadto w trakcie obu spotkań dzielnicowi omówiono zasady tworzenia i działania map zagrożeń. Przekazali informację, gdzie znaleźć linki lub przedmiotową stronę, co można na niej zamieszczać (rodzaje wykroczeń i inne stwierdzone nieprawidłowości zgodnie z wykazem)  oraz w jaki sposób poruszać się po stronie i zakładkach. Poinformowano również, że w razie braku dostępu do internetu stwierdzone nieprawidłowości można również składać bezpośrednio do terenowego dzielnicowego. Poinformowano o wdrażanym przez MSWiA i KGP programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz omówiono funkcjonowanie aplikacji na smartfony „Moja Komenda”. Rozdano ulotki i wizytówki propagujące wdrażane programy wraz z danymi kontaktowymi do dzielnicowego.

  • Spotkanie z pedagogami

  • Spotkanie z rodzicami

Powrót na górę strony