Informacje

Konferencja podsumowujaca realizację Programu MSWiA ,,Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na terenie gminy Andrespol

15 grudnia 2017 roku na terenie L.O. w Wiśniowej Górze odbyła się konferencja finałowa „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, będącego podstawą działań ,,Bezpieczeństwo w Gminie Andrespol – dzielnicowy w tworzeniu lokalnego systemu bezpieczeństwa” realizowanych przez mundurowych z KPP Łódź-Wschód i Posterunku Policji w Andrespolu oraz pracowników Urząd Gminy w Andrespolu i instytucji wspierających w okresie ostatnich kilku miesięcy. Działania te miały na celu budowę, wspieranie i rozwój zintegrowanej wspólnoty społecznej na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego a realizowany program o charakterze interdyscyplinarnym opierał się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej oraz z organizacjami pozarządowymi.

W przedmiotowej konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, organów administracji rządowej , służb mundurowych oraz uczniowie i mieszkańcy z gminy Andrespol. Łącznie grupę ponad 100 osób przywitał na konferencji przedstawiciel jednego z realizatorów działań w ramach wymienionego programu Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski. Po przywitaniu gości komendant przybliżył zgromadzonym życiorys Ministra Władysława Stasiaka, który 10 kwietnia 2010 roku zginął tragicznie w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku a był pomysłodawcą programu wdrożonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ,,Razem bezpieczniej

   Ponadto głos zabrał dzielnicowy z Posterunku Policji w Andrespolu asp. szt. Tomasz Bojanowski, który przybliżył uczestnikom konferencji, co należy do zadań dzielnicowego oraz zachęcał wszystkich zainteresowanych do osobistego kontaktu z dzielnicowym lub za pośrednictwem multimedialnych narzędzi takich jak aplikacja ,,Moja komenda” .

   Konferencja była również doskonałą okazją do wręczenia dyplomów  i nagród uczestnikom Gminnej Gry Terenowej ,,Aktywni, Mądrzy, Bezpieczni” realizowanej w ramach wymienionego programu.

   Kolejny etap konferencji poświęcony został prezentacji zadań jakie udało się zrealizować w ramach działań związanych z programem ,,Razem bezpieczniej” oraz poczynionych inwestycji, dzięki którym prowadzenie działań profilaktycznych będzie możliwe w kolejnych latach, również po zakończeniu realizacji projektu.

   Prowadząca prezentację sierz. sztab. Marta Marczak z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP Łódź-Wschód, zwróciła uwagę zaproszonej do udziału w konferencji młodzieży szkolnej, że pod nazwami instytucji odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo, zawsze kryją się konkretne osoby dzięki którym możliwa jest realizacja właśnie takich programów. Szczególnie przybliżyła sylwetki sierz. sztab. Malwiny Kłosińskiej i asp. sztab. Tomasza Bojanowskiego, którzy jako dzielnicowi ( z Posterunku Policji w Andrespolu) są szczególnie zaangażowani, również w pozapolicyjną działalność na rzecz bezpieczeństwa. Zaznaczyła, iż to właśnie Oni z  ogromnym zapałem, niejednokrotnie w czasie nie przewidzianym w grafiku do służby realizowali założenia programu, wierząc w sens działań profilaktycznych kierowanych w szczególności do młodych ludzi.

Bezpośrednimi Adresatami projektu była młodzież szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, młodzież szkolna, dzieci przedszkolne – łącznie grupa ponad 1370 osób z terenu gminy Andrespol, ale również kadra pedagogiczna szkół, rodzice, i opiekunowie.       

W ramach wymienionego projektu, wydatkowane zostało ponad 60 000 zł w tym 10 000 wkładu własnego Gminy Andrespol oraz 50 000 zł dofinansowania na następujące zadnia :

  1. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB, INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO M.IN. POPRZEZ ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ.

1. Przeprowadzenie szkoleń przez funkcjonariuszy Policji dla nauczycieli/grona pedagogicznego z placówek oświatowych z terenu Gminy Andrespol:

- „Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy  szkół z policją w sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją dzieci oraz młodzieży.”

- szkolenie z zakresu rozpoznawania substancji psychoaktywnych, (narkotyków, „dopalaczy”) oraz przyborów służących do ich zażywania. Szkolenie z wykorzystaniem „walizki edukacyjnej”.

2. Kurs pierwszej  pomocy dla funkcjonariuszy

3. Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy prowadzony przez przeszkolonych funkcjonariuszy dla wychowawców przedszkolnych z terenu Gminy Andrespol.

4. Szkolenie dla kadry pedagogicznej Gimnazjum w Wiśniowej Górze pn. „W pułapce cyberuzależnienia”

  1. PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ,Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ORAZ POPRAWY INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA, W TYM BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

1. Wytypowanie 5 przejść dla pieszych i zamontowanie  w ich rejonie oczek odblaskowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. Szkolenie dla rodziców  pn. „W pułapce cyberuzależnienia” .

2. Szkolenia sprzedawców na terenie sklepów w których odbywa się sprzedaż napojów alkoholowych na rzecz zapobiegania sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom małoletnim.

3. Przeprowadzenie 2 szkoleń dla uczniów Gimnazjum w Wiśniowej Górze  „Bez znieczulenia”, realizowanych przez Centrum „PROGRES”

4. Szkolenia dla dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej i gimnazjalnej z zakresu m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni publicznej. Wyposażenie wszystkich uczestników szkoleń w odblaski.

5. Zagospodarowanie czasu wolnego na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu patologiom mające na celu ochronę dzieci, młodzieży a także osób dorosłych przed zachowaniem aspołecznym i destrukcyjnym. W tym: organizacja rajdu rowerowego, biegu, turnieju piłki nożnej, warsztaty plastyczne z dzielnicowym i wiele innych.

 

1.3      PROMOWANIE EFEKTYWNYCH METOD I ŚRODKÓW ZABEZPIECZANIA MIENIA.

Dzielnicowi prowadzili szereg konsultacji ze społeczeństwem w trakcie których poruszali tematykę:

- Efektywne metody i środki zabezpieczania mienia.

- zasady bezpiecznego zachowania seniorów

- zasady bezpieczeństwa dotyczące Bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra

Ponadto projekt umożliwił poczynienie inwestycji, dzięki którym prowadzenie działań profilaktycznych będzie możliwe w kolejnych latach również po zakończeniu realizacji projektu a w tym:

  1. Stworzenie ,,MOBILNEGO STANOWISKA” umożliwiającego prowadzenie działań profilaktycznych. W skład którego wchodzą:

  2. Namiot/pawilon wraz z mobilnym zestawem meblowym

  3. Sztalugi i antyramy

  4. Zakup fantoma oraz apteczek – do prowadzenia szkoleń z ,,pierwszej pomocy przedmedycznej”

  5. Zakup urządzenia ,,alcoblue”, umożliwiającego sprawdzenie stanu trzeźwości przez „niepewne” osoby planujące kierowanie pojazdami.

  6. Zakup 2 rowerów z wspomaganiem elektrycznym,celem wykorzystania przez Policjantów - Profilaktyków podczas szkoleń z zakresu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ponadto promowanie prawidłowych wzorców w ruchu drogowym przez pełniących służbę funkcjonariuszy Policji. Wykorzystanie w służbie dla poprawy bezpieczeństwa w miejscach trudnodostępnych dla policyjnych radiowozów.

  7. Zakup sprzętu multimedialnego: projektor, aparat fotograficzny, laptopy, program komputerowy (do tworzenia prezentacji i obróbki zdjęć.), które wykorzystywane będą podczas spotkań ze społeczeństwem oraz do tworzenia prewencyjnych lub instruktarzowych multipokazów.

Część zakupionego sprzętu została zaprezentowana na stoisku wystawionym w trakcie konferencji. Ponadto dzielnicowi wręczyli uczestnikom konferencji materiały promujące przedmiotowy program oraz elementy odblaskowe, zakupione również w jego ramach, które użytkowane z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz podniosą jego poczucie przez użytkownika.

Konferencję zamknął reprezentujacy Urząd Gimny w Andrespolu tj. głównego beneficjenta działań pn. ,,Bezpieczeństwo w Gminie Andrespol – dzielnicowy w tworzeniu lokalnego systemu bezpieczeństwa” w ramach programu ,,Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka, Wójt Dariusz Kubus, który podziękował wszystkim obecnym na konferencji za przybycie a szczególne podziekowania skierował do osób bezposrednio zaangażowanych w realizację zadań związanych z projektem.

  

Powrót na górę strony