Informacje

Betlejemskie Światło Pokoju w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

„W Tobie jest światło” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już po raz dwudziesty siódmy harcerze i harcerki są strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. Wędrują z nim po świecie przekazując je instytucjom oraz mieszkańcom miast, miasteczek i wsi. Kolejny raz BŚP zostało rozpalone w siedzibie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Betlejemskie Światło Pokoju to symbol braterstwa i pojednania. Co roku ogień rozpalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, za pośrednictwem skautów, rozchodzi się po całej Europie, trafiając do instytucji państwowych i mieszkańców, niosąc za sobą pokój. Do siedziby koluszkowskiej komendy dotarł on w bieżącym roku 21 grudnia za pośrednictwem drucha z  3 Drużyny Starszoharcerskiej im. Jana Pawła II w Koluszkcah. Został on przyjęty przez Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztofa Dąbrowskiego oraz I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego mł.insp. Marka Wojtczaka. Komendanci złożyli serdeczne podziękowania za pamięć i przekazanie BŚP, życząc jednocześnie bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Powrót na górę strony