Informacje

Bezpieczne ferie w łódzkim

W czasie kiedy dzieci i młodzież z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego kończą zimowy wypoczynek ich koledzy i koleżanki z łódzkiego, podkarpackiego ,lubelskiego, pomorskiego i śląskiego rozpoczynają ferie , które trwają w tym roku od 29 stycznia do 11 lutego 2018 roku.

Policjanci województwa łódzkiego już od połowy stycznia 2018  roku w związku ze zwiększonym ruchem turystycznym  zwiększyli  liczbę patroli, które zwracają szczególną uwagę na środki komunikacji zbiorowej, bezpieczeństwo na dworcach i głównych szlakach komunikacyjnych przebiegających przez centrum Polski.  Bezpieczne FERIE to przede wszystkim BEZPIECZNA DROGA DO CELU. Wyprzedzająco funkcjonariusze  uczą jak  właściwie przygotować pojazd do drogi. Przypominają o konieczności  sprawdzenia stanu technicznego, zabezpieczeniu przewożonego sprzętu, stosowaniu fotelików dla najmłodszych  i zapinaniu pasów bezpieczeństwa, a także dostosowaniu prędkości do zmieniających się warunków atmosferycznych i  oraz unikania zagrożeń wynikających z rozproszenia uwagi podczas kierowania pojazdem  ( czasem są to  detale jak wyszukiwanie ulubionej płyty czy tez ukochany pies przemieszczający się po aucie po odczytywanie czy pisanie sms-ów.)

Przypominamy o możliwości skontrolowania autobusu  i kierowców takich pojazdów. Wszelkie informacje dotyczące miejsc i czasu takich kontroli są dostępne na stronach internetowych policji. Takich niezapowiedzianych kontroli drogowych należy spodziewać się także na trasie przejazdu.

 

POLECAMY

www.bezpiecznyautobus.gov.pl

Planując zorganizowany wyjazd dziecka i będąc zainteresowanym tym, czy środek transportu będzie sprawny, a kierowca wypoczęty i przygotowany do drogi warto umówić z właściwą jednostką terenową Policji sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i stanu psychofizycznego kierowcy wcześniej, dzwoniąc na wskazane w wykazie numery telefonów lub na numer 997. Pozwoli to nam uniknąć zamieszania bezpośrednio przed wyjazdem oraz długiego oczekiwania w kolejce.
Podejmijmy również zdecydowane działania, gdy wyczujemy od kierowcy lub opiekuna dzieci alkohol lub ich zachowanie będzie budziło nasze podejrzenie, że osoby zażyły środek działający podobnie do alkoholu.
Reagujmy, gdy kierowca przekracza dozwoloną prędkość, nie dostosowuje prędkości do panujących warunków atmosferycznych, nie robi przerw w czasie jazdy lub nie reaguje na potrzebę przerwy sygnalizowanej przez uczestników podróży. Zwracajmy uwagę, gdy kierowca rozmawia przez telefon bez systemu głośnomówiącego, pisze sms-y, a jego wygląd lub zachowanie wskazuje, że jest przemęczony.

Zasady bezpieczeństwa w autokarze

- zanim autokar ruszy w trasę opiekun wycieczki powinien omówić z dziećmi zasady bezpiecznego podróżowania (wsiadanie i wysiadanie, zachowanie w autokarze, zachowanie podczas postojów);
- jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa to zarówno kierowca jak też uczestnicy wyjazdu muszą mieć je zapięte (art. 39 ust. Prawa o ruchu drogowym);

- kierowca autokaru jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, chyba że grupa została o tym poinformowana przez kierownika wycieczki. Informację o obowiązku zapinania pasów można również przekazać za pomocą urządzenia audiowizualnego lub znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym (art. 39 ust. 2a);

- w trakcie jazdy dzieci nie powinny spacerować po wnętrzu pojazdu, wychylać się przez okna, stawać na siedzeniach, opierać się o drzwi. Takie zachowania, oprócz tego, że są niebezpieczne rozpraszają uwagę kierującego;

 - przejścia w autokarze muszą być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże winny być ulokowane na półkach lub w bagażniku);

 - miejsca przy drzwiach są zarezerwowane dla osób dorosłych;

 - uczestnicy wyjazdu powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Bezpieczna podróż autokarem:

- na autobusie przewożącym zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 umieść z przodu i z tyłu tablice barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący takim pojazdem jest obowiązany włączać światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci (art. 57 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym);
- kierującemu autobusem w czasie przewożenia osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów (art. 63 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym). Zabrania mu się także oddalania od pojazdu gdy silnik jest włączony (art. 60 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym);

- postoje autobusu należy organizować w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej na oznakowanych parkingach. Dzieci należy uprzedzić, że na parkingu także odbywa się ruch pojazdów: podjeżdżają samochody, kierowcy wykonują manewry np. cofają;

- pasażerowie nie powinni wsiadać i wysiadać z autokaru od strony jezdni ani też wychodzić na jezdnię spoza pojazdu;

- opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. W sytuacji gdy kierowca autokaru łamie zasady bezpieczeństwa (przekracza dozwoloną prędkość, rozmawia przez telefon komórkowy itp.) należy zdecydowanie zwrócić mu uwagę;

- każdy autokar powinien być wyposażony w apteczkę.

 

Pamiętajmy , że jazda zimą jest obciążająca dla kierowcy, gdyż trudne warunki drogowe (zaśnieżona, oblodzona jezdnia), opady atmosferyczne (śnieg, marznący deszcz) wymagają większego wysiłku i koncentracji. To powoduje, że kierujący szybciej się męczą, należy więc robić częstsze przerwy w jeździe. Męczące dla prowadzącego pojazd bywa także przegrzane wnętrze samochodu, które dodatkowo może wzmagać senność, dlatego przy okazji postoju trzeba pamiętać o wietrzeniu pojazdu.

 

Bądź odpowiedzialnym pasażerem:


- nie nalegaj, aby w samochodzie słuchać głośno muzyki;
- nie pal w aucie jeżeli może to powodować dyskomfort kierowcy;
- nie zgadzaj się np. na przytrzymywanie kierownicy w trakcie jazdy;
- nie „zagaduj” kierowcy;
- nie pozwalaj, aby kierowca w trakcie jazdy korzystał z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego;
- nie doprowadzaj do kłótni z kierowcą w trakcie jazdy;
- nie namawiaj kierowcy do podejmowania jakichkolwiek manewrów, co do których on sam ma wątpliwości;
- nie wsiadaj do samochodu z kierowcą, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

W razie wypadku:


 - wyjmij kluczyki ze stacyjki;
 - odłącz zasilanie elektryczne (odłączyć klemę od akumulatora);
 - unieruchom pojazd, zabezpiecz go przed zsunięciem;
 - zabezpiecz miejsce zdarzenia oraz osoby udzielające pomocy (włączyć światła awaryjne, w nocy światła mijania, w odpowiedniej odległości ustawić trójkąt ostrzegawczy);
 - wezwij służby ratownicze lub, gdy jest to niemożliwe ze względu na brak telefonu, zatrzymaj inny samochód;
 - udziel pomocy poszkodowanym;
 - w przypadku wyczucia zapachu benzyny natychmiast opuść miejsce zdarzenia;
 - podczas gaszenia pożaru gaśnicą komory silnikowej, pamiętaj by maski nie otwierać lecz jedynie uchylić - przy pełnym otwarciu możesz doprowadzić do wybuchu ognia i poparzenia.

Gdy zauważysz zdarzenie drogowe, a na miejscu udzielana jest pomoc, zachowując ostrożność kontynuuj jazdę, nie tamuj drogi. Pamiętaj, aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji. Przy dobrym przygotowaniu, zachowaniu ostrożności oraz rozwagi podróż samochodem może być przyjemnym doświadczeniem i doskonałym sposobem na dotarcie do ulubionych miejsc zimowego wypoczynku.

Policjanci podczas wzmożonych kontroli drogowych  w okresie ferii zimowych ( od 15 stycznia do 25 lutego 2018 roku) zwracają szczególną uwagę  na stan trzeźwości kierowców, dostosowanie prędkości do warunków drogowych, dobór miejsc do postoju w czasie podróży, stan techniczny, prawidłowe oświetlenie i wyposażenie pojazdów oraz właściwy załadunek sprzętu narciarskiego i bagaży.

Równolegle do kontroli  na drogach policjanci współpracując z kuratorium oświaty oraz innymi podmiotami pozarządowym będą prowadzić działania profilaktyczno-edukacyjne na zimowiskach i półkoloniach.

 

POLECAMY

www.wypoczynek.men.gov.pl

Policjanci sprawdzać będą również  tzw. dzikie lodowiska oraz punkty  sprzedaży alkoholu i papierosów pod kątem udostępniania ich niepełnoletnim i wszelkie inne miejsca wynikające m.in. z KRAJOWEJ MAPY ZGAROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

W sezonie zimowym patrole na stokach będzie można spotkać na terenie siedmiu województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Mundurowi na nartach przede wszystkim zadbają o bezpieczeństwo i porządek na trasach, będą zwracać uwagę na zbyt brawurową jazdę oraz na pijanych narciarzy. Sprawdzą też, czy dzieci, które nie skończyły 16 lat, jeżdżą w kaskach. W razie potrzeby mogą także udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Co ważne, mundurowi będą patrolować nie tylko nartostrady, ale także ich okolice – drogi dojazdowe i parkingi. Więcej patroli policyjnych pojawi się także w okolicach dworców kolejowych i autobusowych oraz w miejscach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Istotnym elementem akcji będzie również konkurs plastyczny pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, kierowany do dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu FIS. Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie nadesłanie do 20 lutego 2018 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych przez osobę urodzoną w roku 2002 lub później. Na autorów najciekawszych prac konkursowych czekają atrakcyjne nagrody ufundowane Przez Komendanta Głównego Policji oraz Fundację PZU. Warto podkreślić, że ubiegłosezonowy konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Wówczas do Komendy Głównej Policji wpłynęło blisko 5.100 prac.

POLECAMY

http://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/7761,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-na-stoku.html

 

POLICJA NA STOKU

http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/21827,Policyjny-sezon-narciarski-rozpoczety.html

Powrót na górę strony