Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi z Andrespola w służbie społeczeństwu

W dniach 19-20 marca 2018 roku dzielnicowi z Posterunku Policji w Andrespolu w ramach programu wdrożonego przez MSWiA i KGP pn. ,,Dzielnicowy bliżej nas” uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami m. Stróża i Janówka w trakcie, których przeprowadzili prelekcyjne pogadanki z zakresu ogólnopojętego bezpieczeństwa, zachęcając jednocześnie do korzystania z mobilnych aplikacji takich jak ,,Moja Komenda” i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Uczestnikom spotkań przekazali również elementy odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego.

Pierwsze ze spotkań odbyło się w dniu 19 marca 2018 roku w świetlicy wiejskiej przy ulicy Tuszyńskiej 148 w Stróży i moderowane było przez dzielnicowego z Posterunku Policji w Andrespolu asp. szt. Tomasz Bojanowskiego . Podczas spotkania omówił on zasady tworzenia i działania map zagrożeń, gdzie jej szukać, co można na niej zamieszczać (rodzaje wykroczeń i inne stwierdzone nieprawidłowości zgodnie z wykazem)  oraz w jaki sposób poruszać się po stronie i zakładkach. Poinformował również, że o stwierdzonych nieprawidłowościach można również informować bezpośrednio terenowego dzielnicowego. Poinformował również o wdrożanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  Komendę Główną Policji  programie „Dzielnicowy bliżej nas”, „Razem bezpieczniej” oraz omówił funkcjonowanie aplikacji na smartfony „Moja Komenda”. Uczestnicy spotkania otrzymali również ulotki propagujące wdrażane programy wraz z danymi kontaktowymi do dzielnicowego.

Poruszony został również temat bezpieczeństwa pieszych. Mundurowy omówił podstawowe zasady bezpiecznego uczestnictwa i namawiał do korzystania z elementów odblaskowych, które przekazał uczestnikom na koniec spotkania

Kolejne ze spotkań odbyło się w dniu 20.03.2018 roku i poprowadził je pełniący obowiązki dzielnicowego sierż. Artur Niźnikowski z Posterunku Policji w Andrespolu . W spotkaniu z mieszkańcami Janówki, które odbyło się w świetlicy sołeckiej, uczestniczyli również przedstawiciele władz Gminy Andrespol oraz sołtys. Podczas zebrania dzielnicowy poruszył zagadnienia i przekazał informacje zbieżne z tymi jakie przekazał asp. sztab. Tomasz Bojanowski podczas spotkania z mieszkańcami Stróży. Dla poprawy bezpieczeństwa ,,niechronionych” uczestników ruchu tj. pieszych i rowerzystów, dzielnicowy również przekazał elementy odblaskowe i zachęcał do korzystania z nich.  

  • Spotkanie z mieszkańcami Janówki

  • Spotkanie z mieszkańcami Stróży

Powrót na górę strony