Informacje

Koluszkowscy policjanci ,,spoKREWnieni służbą”

29 marca 2018 r w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach odbyła się zbiórka krwi w ramach akcji „spoKREWnieni służbą” prowadzonej pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem tej inicjatywy było oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które przypada na dzień 1 marca. W ten szczytny cel włączyli się także koluszkowscy policjanci.

W przedsięwzięciu udział wzięli oprócz policjantów, pracowników policji i strażaków, również mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego. Nie każdy z uwagi na stan zdrowia mógł podzielić się cennym darem lecz i tak udało się zebrać wiele litrów krwi, w tym ponad 4 litry honorowo oddane przez mundurowych i pracowników korpusu cywilnego z KPP Łódź-Wschód, które z pewnością przyczynią się do uratowania ludzkiego życia. To również dowód, że służby mundurowe oraz zwykli obywatele RP pamiętają historię i oddają w ten sposób hołd tym, którzy przelali swoją krew dla obrony Naszej tożsamości. 

 
Razem z funkcjonariuszami  KP PSP w Koluszkach wszystkim, którzy wyrazili gotowość do udziału w honorowej zbiórce krwi SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.