Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mniej kradzieży, rozbojów oraz włamań

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi podsumowała pierwsze półrocze 2018 roku. Nastąpił spadek liczby przestępstw uznanych za szczególnie dokuczliwe dla mieszkańców, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności. To efekt codziennej, żmudnej pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji.

W I półroczu 2018 roku na terenie woj. łódzkiego stwierdzono 25 879 przestępstw ogółem  o ponad 2 procent więcej niż w 2017) , w tym 16 342 kryminalne (na podobnym poziomie co w 2017 roku). na ten wzrost miała wpływ praca policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Ujawnili znacznie więcej przestępstw.

Zmniejszeniu uległa przestępczość w  kategoriach najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa, tj.:

- o ponad 35 % mniej przestępstw rozbójniczych ( rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze) tj. 280 w I półroczu  2018 i 431 w I półroczu 2017 roku

- o 9 % mniej kradzieży z włamaniem tj. 2319 w I półroczu 2018 roku i 2539 w I półroczu 2017

-  14 % mniej kradzieży tj. w I  półroczu 2018 roku 3434 i  4012 w I półroczu 2017

-  blisko 14% mniej kradzieży samochodów tj. 349 w 1 półroczu 2018 roku i 405 w I półroczu 2017

-  o ponad 5 % mniej uszkodzeń mienia tj. w I półroczu 2008 roku -  1133  i w I półroczu 2017 - 1201


Wykrywalność  przestępstw o charakterze kryminalnym wzrosła o ponad 9 % to 968 więcej wykrytych spraw  co daje 1185 podejrzanych więcej.

To już kolejny rok, gdy odnotowujemy większą skuteczność Policji, a jednocześnie bardzo dobre  wskaźniki poczucia bezpieczeństwa Polaków - 93% czuje się bezpiecznie w okolicy, gdzie mieszka.

Te wyniki to przede wszystkim przyczynek do dalszej wytężonej pracy, która przekłada się zarówno na wymierne liczby ale i zwiększone zaufanie do policji  oraz jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa o czym pamiętamy nie tylko przy okazji Święta Policji .

Powrót na górę strony