Informacje

Powiatowe Obchody Święta Policji w Koluszkach (2018)

23 lipca 2018 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego z okazji 99 rocznicy powołania do życia Policji Państwowej odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. W tej podniosłej uroczystości uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk, który wręczył policjantkom i policjantom mianowania na wyższe stopnie policyjne. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili również przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, związków zawodowych jak również stowarzyszeń, Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Rodziny Policyjnej 1939 r. w Łodzi.

   Na dzień 24 lipca 2018 roku przypada 99 rocznica powstania Policji Państwowej. Corocznie w tym okresie na terenie całej Polski w jednostkach terenowych policji odbywają się uroczystości związane ze Świętem Policji. Jest to bardzo ważne święto dla wszystkich policjantów jak i pracowników policji dlatego jego obchody odbywają się w podniosłej atmosferze i według wypracowanych i umocowanych w tradycji regułach zawartych w Zarządzeniu nr 122 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie ceremoniału policyjnego. Tegoroczna uroczystość z okazji Święta policji odbyła się 23 lipca br. na terenie sali konferencyjnej KPP Łódź-Wschód w Koluszkach. W uroczystej zbiórce udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk , Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego mł.insp. Marek Wojtczak, Wicestarosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Ewa Gładysz, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, przedstawiciele innych formacji mundurowych z terenu powiatu,związków zawodowych, emerytów i rencistów policyjnych oraz ,,Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi .

   Po wprowadzeniu sztandaru Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego przy dźwiękach Hasła Wojska Polskiego i  złożeniu przez dowódcę uroczystości Komendanta Komisariatu Policji w Tuszynie podinsp. Sławomira Wilenczyc meldunku, odegrany został hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie Komendant Powiatowy insp. Krzysztof Dąbrowski przywitał gości uczestniczących w uroczystości. Wyznaczony oficer odczytał rozkazy personalne mianujące na wyższe stopnie policyjne. Łącznie awansowanych zostało 39 policjantów.

   Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczył awansowanym I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk, a w korpusie szeregowych policji Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski  .    

   Następnie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk złożył serdeczne podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, za trud i poświęcenie jakie wkładają w codzienną służbę i pracę dla utrzymania lokalnego bezpieczeństwa oraz jego poczucia wśród mieszkańców powiatu. Najserdeczniejsze życzenia złożył również rodzinom policjantów i pracowników policji, którzy z dużą wyrozumiałością znoszą trudy jakie niejednokrotnie służba stawia przed członkami ich rodzin.  

   Głos zabrali również zaproszeni goście tj. Wicestarosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Ewa Gładysz i Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak, którzy gratulowali wszystkim awansowanym i życzyli dalszych sukcesów zawodowych . Do historii przedwojennych policjantów odniósł się w swoim przemówieniu Prezes Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, podkreślając jednocześnie, iż wymordowani policjanci stanowili ówczesną elitę polskiego narodu. Na koniec przemówienia wraz z delegatami Stowarzyszenia wręczył gospodarzowi uroczystości insp.  Krzysztofowi Dąbrowskiemu Certyfikat Ambasadora OKM 1940 tj. ogólnopolskiego programu edukacyjno-historycznego realizowanego pod patronatem Komendy Głównej Policji.

Po złożeniu końcowego meldunku przez Dowódcę uroczystości podinsp. Sławomir Wilenczyc i wyprowadzeniu sztandaru nastąpiło zakończenie uroczystych obchodów Święta policji na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

,,Pamiętamy…..”

Rocznica powstania Polskiej policji to również czas refleksji i zadumy. W tym dniu wspominamy również policjantów, naszych kolegów, którzy już odeszli ...  24 lipca br. Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski wraz z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego mł.insp. Markiem Wojtczakiem przeszli w rejon koluszkowskiego cmentarza gdzie zapalili znicze na grobach kolegów, którzy odeszli na ,,wieczną służbę”. Jak corocznie właśnie w ten sposób uczczono również pamięć funkcjonariusza policji, asp. Adama Kosińskiego, który w latach 30 - tych ubiegłego wieku pełnił funkcję zastępcy komendanta Posterunku Policji w Koluszkach, a następnie zginął zamordowany w Kalininie (obecnie Twer). Jego nazwisko widnieje na tzw. ,,liście katyńskiej". Hołd tragicznie zmarłemu Komendanci oddali przy symbolicznym grobie znajdującym się na terenie cmentarza w Koluszkach. Szczątki zamordowanego znajdują się w masowym grobie w Miednoje.

  • ,,Pamietamy..."

Powrót na górę strony