Informacje

Cyberprzemoc i odpowiedzialność karna nieletnich

W dniach 14 i 19 listopada 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Wiśniowej Górze odbyło się spotkanie z uczniami klas I i II zainicjowane przez dzielnicowego asp. szt. Tomasza Bojanowskiego. W rozmowie z dzielnicowym uczestniczyło 80 uczniów. Głównym tematem spotkań była cyberprzemoc i odpowiedzialność karna nieletnich.

Systematycznie organizowane spotkania dzielnicowych z Posterunku Policji w Andrespolu z uczniami sprzyjają lepszemu poznaniu się oraz budowaniu wzajemnej współpracy tych dwóch środowisk. Młodzi ludzie narażeni są w dzisiejszych czasach na wiele zagrożeń. Dzięki spotkaniom inicjowanym przez policję uczniowie mogą uzyskać odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań. W ten sposób poszerzają wiedzę na temat osób oraz instytucji, do których można zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia. Podczas dwóch spotkań z dzielnicowym licealiści zostali zapoznani z tematem cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia w sieci. Poznali definicje prawne oraz konsekwencje, jakie ponosi nieletni za popełnienie czynu zabronionego, a także procedury postępowania Policji w przypadku ujawnienia zdemoralizowanej osoby nieletniej. Podczas spotkania funkcjonariusz przedstawił środki wychowawcze i poprawcze jakie Policja czy Sąd  może zastosować wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego. Omówiono także zagrożenia w „wirtualnym świecie” oraz skutki umieszczania w sieci obraźliwych wpisów i haseł pozostających tam na zawsze. Policjant przypomniał również zasady tworzenia i działania map zagrożeń. Poinformował, jak znaleźć powyższą stronę, co można na niej zamieszczać (rodzaje wykroczeń i inne stwierdzone nieprawidłowości zgodnie z wykazem).

Dzięki takim spotkaniom uczniowie poznają różne możliwości kontaktu z terenowym dzielnicowym oraz najbliższymi jednostkami policji. Asp. sztab. Tomasz Bojanowski przedstawił również program wdrażany przez MSWiA i KGP „Dzielnicowy bliżej nas”. Natomiast na koniec spotkania przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, odpowiedniego wyposażenia rowerów oraz pieszych mające na celu szczególnie poprawę ich widoczności w okresie jesienno-zimowym.

http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/29948,BEZPIECZNE-KORZYSTANIE-Z-INTERNETU.html?search=3760159​

Powrót na górę strony