Informacje

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

8 stycznia 2019 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci.

W uroczystości wzięli udział  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przedstawiciele Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi Pan Jarosław Olbrychowski, Komendanci Miejscy/Powiatowi, przedstawiciel NSZZ Policjantów Województwa Łódzkiego, kadra kierownicza garnizonu łódzkiego oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.

Tego dnia ślubowało 89 nowo przyjętych policjantów (19 kobiety i 70 mężczyzn), którzy rozpoczęli służbę w ostatnim dniu  2018 roku. Przez cały miniony rok szeregi łódzkiej policji zasiliło 346 osób.

Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie swoich powiatów.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie insp. Andrzejowi Łapińskiemu pucharu jaki zdobyła drużyna policyjnych sportowców reprezentująca KWP w Łodzi podczas XV Halowych Mistrzostw MSWiA w Piłce Nożnej. Zawody te odbywały się od 29 listopada do 1 grudnia 2018 roku w Mielnie, a zorganizowała je Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

Komendant wręczając nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe powitał ich w szeregach Policji i w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie Policji oraz jej rolę w społeczeństwie. Przypomniał o wiekowej historii naszej formacji, aktach bohaterstwa i poświęcenia dla Narodu Polskiego. Na zakończenie insp. Andrzej Łapiński zwrócił się do  rodzin nowych funkcjonariuszy prosząc o wyrozumiałość i wsparcie swoich najbliższych w tej niełatwej służbie.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

Więcej informacji na temat procedury przyjęć:

http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/811,Rekrutacja.html.

Powrót na górę strony