Informacje

Bezpieczny senior to świadomy senior

Dzięki dobrej współpracy koluszkowskiego dzielnicowego z lokalną społecznością odbyło się spotkanie profilaktyczne mające na celu uświadamianie seniorów o zagrożeniach jakie na nich czyhają.

3 lutego 2019 roku dzielnicowy mł. asp Michał Piekarski z własnej inicjatywy zorganizował spotkanie z seniorami miasta Koluszki. Prelekcje odbyły się  w parafii NPNMP w Koluszkach o godzinie 16:00 przed wieczornym nabożeństwem. Jest to dobry czas na rozmowę edukacyjną ze starszymi mieszkańcami. Dzielnicowy przestrzegał zgromadzonych seniorów o zagrożeniach czyhających na nich ze strony oszustów działających metodą ,,na wnuczka” czy ,,na policjanta”. Podnoszenie świadomości osób starszych właśnie w tym zakresie przyczyni się do poprawy ich bezpieczeństwa i pozwoli uniknąć utraty oszczędności.  Policjant również omawiał z uczestnikami spotkania zagadnienia dotyczące programu ,,Bezpieczny senior” Działania dzielnicowych wpisują się w ramy programu pt.  ,,Dzielnicowy bliżej nas” . Stróże prawa dbają o podnoszenie świadomości osób starszych na temat zagrożeń na jakie są narażeni oraz informują jak nie doprowadzić do tego aby wpaść w ręce oszustów

 

Powrót na górę strony