Informacje

Dzielnicowi z Andrespola prężnie działają i dbają o bezpieczeństwo swoich mieszkańców

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Andrespolu dzięki współpracy z dyrekcją szkół inicjują wiele spotkań na terenie swojej gminy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i dziadkami. Policjanci prężnie działają aby uświadamiać i przypominać swoim mieszkańcom o bezpieczeństwie podczas ferii, jak również po ich zakończeniu. Takie spotkania na pewno przyczyniają się do bliższego poznania oraz budowania wzajemnego zaufania. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 590 osób.

Policjanci z posterunku w Andrespolu organizują liczne spotkania w Szkołach Podstawowych w swojej gminie. Spotykają się z dziećmi szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych, młodzieżą starszych klas podstawowych jak również z ich rodzicami i dziadkami. A wszystko po to aby zadbać o bezpieczeństwo swoich mieszkańców tych małych i dużych. W zależności od grupy wiekowej poruszana jest różna tematyka np.: bezpieczeństwo podczas ferii i zabaw zimowych, bezpieczeństwo na drodze. Z młodzieżą poruszane są też przepisy prawne związane z odpowiedzialnością karną nieletnich, cyberprzemocą, e-papierosami i dopalaczami. Podczas spotkań z seniorami mundurowi uświadamiają ich o oszustwach jakie mogą na nich czyhać a rodzicom przypominają o zagrożeniach z jakimi mogą się spotkać w dzisiejszym świecie ich dzieci oraz gdzie szukać pomocy i wsparcia. Podczas wszystkich tych spotkań policjanci zaznajamiali uczestników z realizowanymi programami pt: ,, Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, ,, Krajowa Mapa Zagrożeń”, ,, Dzielnicowy bliżej nas”, ,,Moja Komenda”. Łącznie we wszystkich spotkaniach z policjantami wzięło udział 590 osób. Duże zaangażowanie dzielnicowych w życie swoich mieszkańców przyczynia się na pewno do poprawy ich bezpieczeństwa, uświadamia o zagrożeniach, pomaga w budowaniu pozytywnych relacji oraz wzajemnego zaufania.

Spotkania odbyły się:

- Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze (5.02.2019)

- Szkoła Podstawowa w Justynowie (5.02.2019)

- Szkoła Podstawowa Bedoń Wieś (6.02.2019)

-Szkoła Podstawowa w Lipinach (8.02.2019)

- Szkoła Podstawowa i oddział przedszkolny w Starych Skoszewach (8.02.2019)

 

Powrót na górę strony